Aptauja Rēzeknes novada partnerības teritoriālā sadarbība
RTA pētnieku grupa biedrības “Rēzeknes novada partnerība” (turpmāk tekstā – Partnerība) sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam ietvaros, balstoties uz Rēzeknes novada iedzīvotāju noteiktajām teritorijas attīstības vajadzībām, veic uzņēmēju, jauniešu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju viedokļu apzināšanu par LEADER starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības iespējām, nepieciešamību un aktivitātēm kopienā. Anketa ir anonīma, un tajā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā.