Aptauja Digitālās kompetences pašnovērtējuma aptauja V3
God./Cien. respondent/-e,

Aicinu Jūs piedalīties Rīgas Stradiņa universitātes Mākslas terapijas maģistrantūras studentes Annas Bogustovas veiktā pētījumā, kā ietvaros tiks pētīts funkcionālo speciālistu un psiholoģiskās palīdzības sniedzēju digitālās kompetences pašnovērtējums, aizpildot anonīmu aptauju digitālās kompetences pašnovērtējuma noteikšanai.

Digitālās kompetences pašnovērtējuma izpēte palīdzēs identificēt, kādas digitālās kompetences jomas pētījumā iekļauto profesiju pārstāvjiem ir nepieciešams attīstīt, lai veiksmīgi pielāgotos digitalizācijas ietekmē notiekošajām pārmaiņām veselības aprūpes sfērā.

Aptaujā nav pareizu vai nepareizu atbilžu, tādēļ, lūdzu, sniedziet savas atbildes brīvi un godīgi, pamatojoties uz savu šī brīža pieredzi. Aptaujas kopējais aizpildīšanas laiks ir aptuveni 15 minūtes. Iegūtie dati ir anonīmi un tiks analizēti un izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana apliecina, ka Jūs esat piekritis/-usi piedalīties šajā pētījumā.

Aptaujas ietvaros lūdzu Jūs novērtēt katra tajā ietvertā apgalvojuma NOZĪMĪGUMU un ĪSTENOJAMĪBU Jūsu profesionālajā darbībā. Šī pētījuma ietvaros NOZĪMĪGUMA pašnovērtējums ir attiecināms uz to, cik lielā mērā kompetence tiek vērtēta kā svarīga un nepieciešama profesionālajā darbībā, bet ĪSTENOJAMĪBAS pašnovērtējums ir attiecināms uz to, cik lielā mērā kompetence tiek vērtēta kā apgūta un reāli īstenojama profesionālajā darbībā.

Aptauja veidota, balstoties uz tās versijām - "Digitālās kompetences pašnovērtējuma aptauja" (Bergmane un Mārtinsone, 2022) un "Digitālās kompetences pašnovērtējuma aptauja V2" (Muciņa-Sima un Akmane, 2023).

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par pētījuma mērķi, datu apstrādi un rezultātiem, lūdzu, sazinieties ar pētījuma autori Annu Bogustovu - anna.bogustova@rsu.edu.lv

Paldies par Jūsu atsaucību un dalību pētījumā!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!