Aptauja Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnes skaidrojumu kvalitātes novērtējuma aptauja
Lai novērtētu un uzlabotu Datu valsts inspekcijas tīmekļa vietnē sagatavoto skaidrojumu kvalitāti, būsim pateicīgi, ja aizpildīsiet anonīmu aptauju par izlasītā skaidrojuma uztveramību un izpratni. Aptaujas aizpildīšana aizņems līdz 5 minūtēm un saņemtās atbildes tiks analizētas apkopotā veidā.

Pateicamies jau iepriekš!