Aptauja SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
Lai nodrošinātu Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu un struktūrvienību komunikācijas stratēģisku plānošanu, tiek veikts pētījums par esošās komunikācijas efektivitāti un situāciju kopumā. Aicinām jūs piedalīties aptaujā, kas sastāv no trim daļām un 18 jautājumiem, kas ir saistīti ar Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas kvalitātes novērtējumu un Smiltenes novada zīmola ieviešanu. Aptauja ir anonīma. Iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas stratēģijas 2024.–2028. gadam izstrādē, kas būs publiski pieejama Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā nākamā gada pavasarī.