Aptauja par koku ciršanu Ventas upes kreisā krasta takas posmā no Mākslas dienu parka līdz Melnai Kolkai, Kuldīgā
Norises laiks: līdz 17.11.2023.

Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri “Ventas upes kreisā krasta takas izveide posmā no Mākslas dienu parka līdz Melnai Kolkai, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” plānota grants seguma pastaigu takas izveide un apgaismojuma ierīkošana gar Ventas upes kreiso krastu posmā no Mākslas dienu parka līdz Melnai Kolkai.

Takas platums 2 m, garums 2 km. Ainaviski vērtīgākās teritorijās plānota koku un krūmu apauguma likvidēšana un atpūtas elementu izvietošana (4 gab. atpūtas vietas). Takas posmos, kur veidojas izskalojumi un gravas, paredzēts veidot koka laipas uz skrūvpāļiem. Objektā veikta koku inventarizācija.

Paredzēts iestādīt 38 gab. jaunus kokus – parastā kļava 18 gab., parastā liepa 6 gab., parastais pīlādzis 6 gab., āra bērzs 6 gab. un labiekārtojumu ar stādījumiem pie Melnās Kolkas.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!