Aptauja Gulbenes novada sociālā dienesta darbs un pieejamie pakalpojumi
Anketēšanas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par Gulbenes novada sociālā dienesta darbu, kā arī par Gulbenes novadā pieejamajiem pakalpojumiem.
Anketa ir anonīma un iegūtie rezultāti tiks izmantoti plānojot sociālā dienesta sniegtā atbalsta attīstību
Anketā lietotie saīsinājumi: SD- sociālais dienests; sd- sociālais darbinieks.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!