Aptauja sabiedrības viedokļa paušana par būvniecības ieceri “Dzīvojamā māja, atpūtas ēka, pirts, viesu mājiņas un viesu pirtis objektā "Bērzkalni", Pelču pagastā, Kuldīgas novadā”
Būvniecības ieceres veids, adrese:
Dzīvojamā māja, atpūtas ēka, pirts, viesu mājiņas un viesu pirtis objektā
"Bērzkalni", Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (troksni) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:
Darba dienās pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks: 02.05.2024.- 29.05.2024.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks: 20.05.2024. plkst.17:00 pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 3. stāvā būvvaldes mazajā zālītē.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš, adrese un laiks:
Aptaujas lapas sabiedrības viedokļa paušanai par būvniecības ieceri iesniegt līdz 29.05.2024. plkst.17.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā vai elektroniski – publiskajā vietnē: kuldigasnovads.lv, sadaļā: Sabiedrības līdzdalība.
Būvniecības ierosinātājs – Larisa Boļšakova.

Būvniecības ieceres prezentācijas dokumentācijas izstrādātājs – Monta Vikštrema, kontakttālrunis: 22082285.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!