Aptauja "Vidzemes kultūras prioritātes 2024. gadā"
Vidzemes plānošanas reģions arī 2024. gadā gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma”. Tās ietvaros būs iespējams gūt finansējumu KULTŪRAS PROJEKTU IEVIEŠANAI Vidzemes vēsturiskās zemes teritorijā, ja vien finansējums kultūras programmas īstenošanai tiks piešķirts arī 2024. gadā.

Lai noskaidrotu vidzemnieku viedokli par to, kāda veida kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem finansējums programmas ietvaros, arī šogad aicinām ikvienu, kurš apmeklē kultūras pasākumus, darbojas kultūras jomā, domā par kopienas pilnvērtīgu attīstību un tradīciju pārmantojamību, aizpildīt aptauju.

Anketā lūdzam atbildēt uz 4 jautājumiem. Tā ir anonīma, un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar apkopoto informāciju varēs iepazīties 2024. gada janvārī www.vidzeme.lv.

* Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmu izsludina Valsts kultūrkapitāla fonds, ik gadu no jauna lemjot par programmas realizētājiem.

** Šo aktivitāti atbalsta VKKF mērķprogramma “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” un Vidzemes plānošanas reģions.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!