Aptauja Latviešu Nacionālais kongress
Šeit atstāj savus datus uzaicinātie Latviešu Nacionālā kongresa delegāti un viņu aicinātie biedri, kopā no 512 pagastiem un 81 pilsētas. Kongress tiks organizēts brīdī, kad tiks uzrunāti un piekrituši ņemt dalību 700 delegāti.