Aptauja Jautājumi Rēzeknes pilsētas 2. bibliotēkas apmeklētājiem
Aptaujas mērķis - noskaidrot Jūsu vērtējumu par bibliotēkas sniegto pakalpojumu kvalitāti, personāla apkalpošanas kultūru un meklēt iespējas darba uzlabošanai.