Aptauja Attālinātā darba veicēja anketa
Šī aptaujas forma ir daļa no pētījuma, kas tiek veikts maģistra darba ietvaros ar mērķi noskaidrot attālinātajā darbā iesaistīto viedokli par šīs elastīgās darba formas iespējamām priekšrocībām un trūkumiem Latvijā. Projektu īsteno RSEBAA Personāla vadības maģistrantūras trešā kursa studente.

Katra anketas aizpildītāja atbildes ir ļoti būtiskas, lai noskaidrotu situāciju attālinātā darba jomā kopumā,. Iegūtie dati tiks apskatīti vienīgi apkopotā veidā, projekta autori interesē kopējās tendences. Attiecībā uz datu apstrādi un izmantošanu tiek garantēta pilnīga konfidencialitāte. Anketas netiks izmantotas jebkādā veidā, kas varētu norādīt uz Jūsu personisko informāciju.

Paldies par ieinteresētību minētā projekta izstrādē un projekta autore ir pateicīga par 10 – 15 minūtēm laika, ko pavadīsiet lai atbildētu uz jautājumiem.

Atcerieties, ka visa Jūsu sniegtā informācija tiks apstrādāta pilnīgi konfidenciāli. Lūdzu pie katra jautājuma atzīmējiet sev atbilstošo variantu, ja norādīts, varat atzīmēt vairākas atbildes.