Aptauja Latviešu blogu lasītāju aptauja
Šīs aptaujas rezultāti tiks izmantoti pētījumā par latviešu blogosfēru.