Aptauja vispārizglītojošo dienas skolu pedagogiem
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pētnieku grupa veic dzīves kvalitātes izmaiņu novērtējuma, kas saistīts ar pašvaldības izglītības iestāžu optimizāciju, izpēti. Pētījuma priekšmets ir dzīves kvalitātes izmaiņas ar izglītības reformām saistītās iedzīvotāju grupās, t. sk., viena no mērķauditorijām ir pedagogi, kas šobrīd strādā (vai arī strādāja 2008./2009.,2009./2010.,2010./2011. mācību gadā) pašvaldības izglītības iestādēs. Daļa jautājumu paredzēta skolotājiem, kuri kopš 2008./2009. mācību gada mainījuši darbu, daļa jautājumu attiecas uz visiem skolotājiem, tādējādi, uzmanīgi izlasot jautājumu un konstatējot, ka tas uz Jums neattiecas, pārejiet uz nākamo jautājumu. Arī tad, ja vairs nestrādājat pedagoģijā, aizpildiet anketu tik daudz, cik tas attiecas uz Jūsu situāciju. Anketas aizpildes laiks neaizņems vairāk par 15 minūtēm.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publiskoti tikai apkopotā veidā.
Dzīves kvalitātes jēdziens ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu, ģimenes dzīvi, saikni ar sabiedrību, pašnoteikšanos, materiālo nodrošinājumu. Dzīves kvalitāti var vērtēt tikai indivīds, vērtējot savas dzīves situācijas dažādus aspektus (sevis pieņemšanu, dzīves mērķi, spēju pārvaldīt vidi, pozitīvas attiecības, autonomiju, personisko izaugsmi, apmierinātību ar dzīvi; slimības un mentālo, psihisko veselību; ekonomisko situāciju, nodarbinātību, izglītību, ģimeni, mājokli, sociālo līdzdalību un dialogu, darba un atpūtas laika sadalījumu. Šie aspekti pamatā nosaka subjektīvos rādītājus - laimes izjūtu, apmierinātību ar dzīvi, kas ir cilvēka dzīves jēga.
Aicinām Jūs būt atsaucīgiem, uzmanīgi izlasot jautājumus, uz tiem arī atbildēt. Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!