Aptauja Noteiktā piederības ziedojuma tradīcija LELB
Studiju ietvaros veicu pētījumu par ziedošanas praksi Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs. Uzsvars manā pētījumā šajā reizē likts uz noteiktā draudzes piederības ziedojuma (draudzes nodokļa) maksāšanas tradīciju. Vēlos uzzināt draudžu locekļu domas, vai mūsu draudzēs nepieciešama šāda ziedošanas forma un cik tā ir pamatojama kristīgajā mācībā.