Aptauja Saldus un Brocēnu novadu NVO aptauja
Lūdzu Jūs aizpildīt anketu. Anketas iegūtie dati tiks izmantoti projekta Nr.1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/160 “Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana” īstenošanas ietvaros, organizējot konferenci, lai piedāvātu organizācijām visnepieciešamākās apmācības, kas palīdzētu organizācijas darbā.
Aptaujas aizpildīšana aizņems līdz 15 minūtēm.