Aptauja Atpūtas stūris studentiem Latvijas Mākslas Akadēmijas telpās
Aptauja domāta Latvijas Mākslas Akadēmijas studentiem, lai noskaidrotu studentu domas par atpūtas stūra nepieciešamību LMA telpās. Aptaujā iegūtā informācija tiks izmantota tikai "Projektu vadība" kursa ietvaros izstrādājot LMA iekšējās vides uzlabošanas projektu.
Aptaujā iegūtie dati ir konfidenciāli.
Izlasi rūpīgi katru jautājumu un izvēlies atbildi, kura Tev šķiet visatbilstošākā. Dažiem jautājumiem sekos vairākas iespējamās atbilžu izvēles.
Paldies par sadarbību!