Aptauja UZŅĒMUMIEM - ELASTĪGĀ DARBA SITUĀCIJA LATVIJAS UZŅĒMUMOS
Pasaules pētījumi pierāda, ka viens no veidiem, kā motivēt darbiniekus un uzlabot viņu darba efektivitāti, ir piedāvāt iespēju strādāt elastīgu darbu. Elastīgā darba būtība ir sniegt darbiniekam zināmu brīvību, iepriekš vienojoties, kā darbs tiks darīts, kāds būs darba grafiks un sadarbība ar citiem kolēģiem. Darba devējs elastīgā darba ietvaros nosaka dažādus ierobežojumus, piemēram, minimālo un maksimālo stundu skaitu katru dienu, kā arī vienojas par laiku, kurā visi darbinieki ir uz vietas uzņēmumā.

Ir izpētīts, ka tie darba devēji, kas piedāvā darbiniekiem iespēju strādāt elastīgu darbu, paaugstina savu konkurētspēju darba tirgū, spēj noturēt uzņēmuma talantus, piesaista labākus darbiniekus, paaugstina esošo darbinieku apmierinātību ar darbu, veicina lojalitāti uzņēmumam, pazemina stresa līmeni, kā arī uzlabo darbinieku darba sniegumu. Elastīgam darbam ir pozitīva saistība ar darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Pētījuma ietvaros vēlamies noskaidrot, vai Latvijas uzņēmumi darbiniekiem piedāvā elastīgu darbu, ko var atļauties darba devēji un kādas ir darbinieku vēlmes. Vēlamies uzzināt arī pašu darbinieku pieredzi, viedokli un vērtējumu.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!