Aptauja Ūdenstūrisma uzņēmumi Latvijā
Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioniem, kā arī iesaistot Vidzemes un Kurzemes tūrisma asociācijas ir uzsācis ūdenstūrisma attīstības projekta "Riverways" ieviešanu.

Projekta ietvaros plānots izveidot atpūtas vietas ūdenstūristiem, tīrīt upes no sanesumiem un sakritušiem kokiem, uzstādīt norādes zīmes un informācijas stendus. Savukārt, mārketinga aktivitāšu ietvaros plānots izdot ceļvežus un kartes, izstrādāt aplikācijas viedtālruņiem un sagatavot informāciju internetā par ūdenstūrisma iespējām.

Projekta ieviešanā ceram uz ciešu sadarbību ar ūdenstūrisma uzņēmumiem, lai projekta rezultāti nestu iespējami lielāku labumu tā lietotājiem - tūristiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, tātad arī Jums. Sadarbības ietvaros plānoti arī vairāki pieredzes apmaiņas un jaunu tūrisma produktu veidošanas pasākumi.

Aicinām aizpildīt anketu tos uzņēmumus, organizācijas un privātpersonas, kuras darbojas ūdenstūrisma jomā, piedāvājot laivu nomu, laivošanas maršrutus un citus ar ūdenstūrismu saistītus pakalpojumus Kurzemes, Pierīgas un Vidzemes upēs, kā arī jūras piekrastē un vēlas iesaistīties ūdenstūrisma veicināšanā projekta "Riverways" ietvaros.

Kontaktinformācija: Aiga Petkēvica, aiga.petkevica@kurzemesregions.lv; Tālrunis 29483674