Aptauja Skolēnu aptauja
Aicinām Tevi piedalīties aptaujā, kas tiek veikta Eiropas Savienības atbalstīta projekta ietvaros. Tavas atbildes mums būs ļoti noderīgas un palīdzēs veikt pētījumu par skolēnu un jauniešu dzīvi un nākotnes izredzēm Latvijā.
Lūdzu, uzmanīgi izlasi jautājumu, pēc tam izlasi atbildes un atzīmē to atbildes variantu, kurš Tev šķiet atbilstošāks. Dažiem jautājumiem var atzīmēt arī vairākas atbildes.
Atceries, ka aptaujā nav pareizo un nepareizo atbilžu, galvenais ir tas, kā domā Tu – tā arī būs pareizā atbilde!
Ja kādu jautājumu nesaproti, palūdz, lai Tev pieaugušais paskaidro.