Aptauja Jautājumu iesniegšana 28.05.2024. tiešsaistes semināram
Semināra laikā pievērsīsimies iestādes veiktajām pārbaudēm 2022. un 2023.gadā, lai sniegtu ieskatu sabiedrībai, kā Datu valsts inspekcija veic uzraudzību, izskata saņemtās sūdzības, ierosina pārbaudes lietas un noteiktos gadījumos piemēro korektīvo līdzekli, lai novērstu prettiesiski veiktu datu apstrādi.

Vienā laukā iespējams uzdot vairākus jautājumus.