Aptaujas "Vērtību sistēma" rezultāti
Respondentu statistika:
Respondentu skaits:
200
Vīrietis: 44
Sieviete: 156
Vidējais vecums: 23.1 gadi
Rezultātu kopsavilkums:
1. Izglītības līmenis (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
Izvēlēties: visus nevienu
Pamatskola 37 bar1bar2  18.5%
Vidējā izglītība 70 bar1bar2  35%
Profesionālā izglītība 32 bar1bar2  16%
Augstākā izglītība 61 bar1bar2  30.5%
Pamatskola 37 bar1bar2  18.5%
Vidējā izglītība 70 bar1bar2  35%
Profesionālā izglītība 32 bar1bar2  16%
Augstākā izglītība 61 bar1bar2  30.5%
Iesniegto atbilžu summa 200  
2. Darba pieredze
Izvēlēties: visus nevienu
Nav pieredzes 42 bar1bar2  21%
1 – 2 gadu pieredze 63 bar1bar2  31.5%
3 – 5 gadu pieredze 41 bar1bar2  20.5%
5 - 10 gadu pieredze 27 bar1bar2  13.5%
10 un vairāk gadu pieredze 27 bar1bar2  13.5%
Nav pieredzes 42 bar1bar2  21%
1 – 2 gadu pieredze 63 bar1bar2  31.5%
3 – 5 gadu pieredze 41 bar1bar2  20.5%
5 - 10 gadu pieredze 27 bar1bar2  13.5%
10 un vairāk gadu pieredze 27 bar1bar2  13.5%
Iesniegto atbilžu summa 200  
3. Ģimenes stāvoklis
Izvēlēties: visus nevienu
Neprecējies 127 bar1bar2  63.5%
Precējies, bez bērniem 13 bar1bar2  6.5%
Precējies, ir bērni 32 bar1bar2  16%
Šķīries 5 bar1bar2  2.5%
Cits 23 bar1bar2  11.5%
Neprecējies 127 bar1bar2  63.5%
Precējies, bez bērniem 13 bar1bar2  6.5%
Precējies, ir bērni 32 bar1bar2  16%
Šķīries 5 bar1bar2  2.5%
Cits 23 bar1bar2  11.5%
Iesniegto atbilžu summa 200  
Citas atbildes:
 • civillaulība
 • aizņemta :)
 • neprecējusies ir bērns
 • Ir attiecības ar puisi
 • neprecējies, ir bērns
 • skiries ar berniem
 • civillauliba
 • attiecībās
 • Viens
 • Civillauliba
 • dzivoju vel ar gimeni
 • Šķīries, ir bērns
 • pastavigas attiecibas
 • ir draugs
 • civillaulībā
 • civillauliiba
 • nezinu.
 • Ģimene
 • stabilas attiecības
 • ir draugs
 • Beerns
 • stabilas attiecības
 • gbvfd
4. Lūdzu novērtē, kas Tev dzīvē ir svarīgākais:
Vieta Punkti
Ģimene 1 555
Mīlestība 2 625
Draugi 3 744
Panākumi karjerā 4 776
Ārējais izskats 5 872
Vara 6 985
Reliģija 7 1037
Vieta nosaka atbilžu varianta nozīmīguma pakāpi. Augstāko vietu iegūst visnozīmīgākais atbilžu variants. Punkti ir visu respondentu izvēlēto vietu summa attiecīgajam atbilžu variantam.
Svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis mazāko punktu skaitu. Mazāk svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.
5. Nauda manā dzīvē ir
Mazsvarīga bar1bar2 Ļoti svarīga
6.49 / 10
Aptaujāto 201 respondentu vidējais novērtējums ir 6.49 (vērtējuma skalā no 1 līdz 10).
6. Citos cilvēkos visvairāk cienu:
Vieta Punkti
Uzticību 1 452
Prāta spējas 2 526
Atklātību 3 532
Panākumus karjerā 4 709
Ārējo izskatu 5 783
Vieta nosaka atbilžu varianta nozīmīguma pakāpi. Augstāko vietu iegūst visnozīmīgākais atbilžu variants. Punkti ir visu respondentu izvēlēto vietu summa attiecīgajam atbilžu variantam.
Svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis mazāko punktu skaitu. Mazāk svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.
7. Es uzskatu:
Ļoti daudzas lietas savā dzīvē es veidoju un ietekmēju pats 98 bar1bar2  49%
Nav vērts plānot un mēģināt ietekmēt dzīves notikumus, ir kāds augstāks spēks, kas veido dzīvi mūsu vietā 16 bar1bar2  8%
Ir kāds augstāks spēks par mums, taču ja labi grib, arī mēs paši varam ietekmēt savu dzīvi 86 bar1bar2  43%
Ļoti daudzas lietas savā dzīvē es veidoju un ietekmēju pats 98 bar1bar2  49%
Nav vērts plānot un mēģināt ietekmēt dzīves notikumus, ir kāds augstāks spēks, kas veido dzīvi mūsu vietā 16 bar1bar2  8%
Ir kāds augstāks spēks par mums, taču ja labi grib, arī mēs paši varam ietekmēt savu dzīvi 86 bar1bar2  43%
Iesniegto atbilžu summa 200  
8. Pārsvarā es sevi un apkārtējos vērtēju:
Izvēlēties: visus nevienu
Es esmu labs, bet citi ir slikti 17 bar1bar2  8.5%
Es esmu slikts, bet citi ir labi 19 bar1bar2  9.5%
Es esmu labs un arī citi ir labi 154 bar1bar2  77%
Es esmu slikts un arī citi slikti 10 bar1bar2  5%
Es esmu labs, bet citi ir slikti 17 bar1bar2  8.5%
Es esmu slikts, bet citi ir labi 19 bar1bar2  9.5%
Es esmu labs un arī citi ir labi 154 bar1bar2  77%
Es esmu slikts un arī citi slikti 10 bar1bar2  5%
Iesniegto atbilžu summa 200  
9. Apskati attēlu. Ko šīs acis varētu liecināt par cilvēku?
img/user_q7/200018507_sm.jpg
Laimīgs cilvēks 171 bar1bar2  85.5%
Skumjš cilvēks 9 bar1bar2  4.5%
Grūti pateikt 20 bar1bar2  10%
Laimīgs cilvēks 171 bar1bar2  85.5%
Skumjš cilvēks 9 bar1bar2  4.5%
Grūti pateikt 20 bar1bar2  10%
Iesniegto atbilžu summa 200  
10. Man svarīgāk ir:
Sekot savai sirdsbalsij 126 bar1bar2  63%
Sekot savam prātam 74 bar1bar2  37%
Sekot savai sirdsbalsij 126 bar1bar2  63%
Sekot savam prātam 74 bar1bar2  37%
Iesniegto atbilžu summa 200  
11. Pēc Tavām domām, kādas vērtības šobrīd mūsu sabiedrībā tiek vērtētas visaugstāk?
1) Šobrīd nauda, vēlāk droši vien citas vērtības būs svarīgākas.
2) Nauda un vara
3) Katram vērtības ir atšķirīgas.
4) Domāju, ka nauda.
5) Panākumi un slava.
6) nauda
7) Nauda

Vara
8) Pēc iespejas labāku darbu,lai var uzturēt ģimeni....
9) Cieņa un attieksme.
10) Pārticīpa, vara.
11) vara un nauda
12) nnnn
13) Viennozīmīgi nauda, kā arī arējais izskats! Vēl varētu būt popularitāte sabiedrībā un draugu daudzums, "krutuma" pakāpe! Žēl, bet tiešām labi, jauki, strādīgi un izpalīdzīgi cilvēki paliek nenovērtēti!
14) nauda
15) Ietekmīgums
16) materiālās
17) godigums
18) prāta vētrtības
19) nauda vara
20) Maciņa biezums, izskats, stāvoklis sabiedrībā
21) Man šķiet, ka pašreiz sabiedrībā, politikā un Latvijā ir diezgan negāciju pilns laiks, kad mēs aizmirstam par vērtībām. Lai gan - visi esam tikai cilvēki - vienmēr augstu ir vērtēta cilvēku prāta spējas un uzticība.
22) spēja pielāgoties dažādām situācijām, izskats
23) materiālās vērtības.
24) izskats
25) Uz doto gbrīdi notiek sabiedrības vērtību maiņa. Ģimene ir galvenā vērtība, tad nauda, reliģija, mīlestība/miesiskā bauda, uzticība, cieņa, tolerance, pienākums
26) materiālais stāvoklis
27) Uzticība un godīgums.
28) Kā kurā sabiedrībā - degradētā - ārējais izskats un sexualitāte, augšupejošā, t.i. "normālā" - absolūtais balanss starp prātu, sildi un izskatu
29) nauda un vara
30) Uzticība.
31) Vara.
32) Vara
33) ārējais izskats un ieņēmumi, nauda
34) nauda
35) Vara
36) Nauda un karjera.
37) Mērķtiecība.
38) nauda, vara, sekss
39) nauda,vara un ārējais izskats.degredēta sabiedrība.
40) Pec manaam domaam katram cilveekam ir savas veertiibas,bet man shkjiet,ka lielaaka dalja cilveeku veertee materiaalo staavokli
41) ārējais izskats un ieņemamais amats
42) Ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju valstī, visaugstāk tiek vērtēta spēja nopelnīt jeb panākumi karjerā. Izteikti svarīgs vairumam latviešu arī ir ārējais izskats un sabiedriskais stāvoklis.
43) Mērķtiecība

Godīgums

Paklausīgums
44) Statuss sabiedriba,cik ietekmigs tu esi.Radosas spejas.
45) Maz ticības ir tam, ka mūsdienu sabiedrībā vispār kāda vērtība tiek augstu vērtēta, ja vien tas nav saistīts ar naudu.

Es domāju, ka cilvēki ir noilgojušies pēc patstāvības, mietpilsonības un labklājības.
46) 1.gimene

2.Nauda

3,draugi(miilestiiba)

4.izskats

5.vara
47) Popularitāte, karjeras izaugsme, maciņa biezums, izskats, prāta spējas, kaut kur pie beigām ir ģimene...
48) Prāts, spēja būt lābakam.
49) mantiskās
50) patiesas attiecības
51) socialais stavoklis, ietekme, popularitāte.
52) Daudz ko izsaka cilvēka izskats
53) Karjera (cik veiksmīgs esi jomā, kurā darbojies)

Ārējais izskats (ārprātīgs ķermeņa kults)
54) izglītība
55) Cilveka prata spejas un ka vins tas ir realizejis dzive, piemeram, karjiera!

Protams atšķiras sieviesu vertējums ar vīrieša vertejumu, lai gan ir situācijas, kur mēs esam pilnīgi vienadi un nav nozīmes dzimumam.....
56) Visaugstāk protams ir nauda un vara.. tad nāk mīlestība, ģimene..
57) mantiskās vērtības
58) Apģērbi, ārējais izskats, jauni cilvēki,
59) Nauda
60) mantiskās, jeb, sakot gudrākiem vārdiem- kapitāliskās
61) materiālās
62) Nauda un vara
63) Manuprāt, ģimeniskās vērtības un nauda.
64) nauda
65) Materiaalaa nodrishinaatiiba
66) hmmm... laikām naudai ir lielāka vērtība...
67) vara un bagatiba
68) Izdzīvo nekaukīgākais!
69) Nekaunība, vienaldzība
70) materiālās
71) nauda
72) vara
73) Nauda, vara, jaunība, prāts,
74) nauda
75) Izskats
76) NEZINU
77) karjera
78) izskats
79) izskats , naudas daudzums!
80) nauda, arejais izskats, prata spejas...
81) Materiālās, nauda un īpašumi
82) vērtību nav
83) ta gruti pateikt,ir daudzas vertibas
84) Materiālās, pašpielūgsmes
85) Materiālās!
86) NEZ
87) nauda, nauda, nauda
88) nauda, vara, izskats
89) Nauda?!
90) Izskats
91) nauda
92) Ārējais izskats, nauda, vara
93) POLITISKA PIEDERIBA

ATALGOJUMS
94) Īsti nemaz nezinu
95) ģimenes
96) nauda
97) uzticība
98) Nauda, ārējais izskats, vara
99) Nauda(finansiālais stāvoklis ģimenē... etc.), vara, vienādība.
100) karieras izaugsmes, laba izglītīga!
101) atbalstiba un sapratne.
102) Izskats, atieksme
103) Materiālais stāvoklis

Vieta sabiedrībā

Panākumi darbā
104) nauda, bauda, gimene
105) nauda, karjera, draudzība, izklaide, prieks
106) Materiālās.
107) Mīlestība
108) Karjera,panākumi un cik daudz naudas Tev ir!
109) Nauda un vara
110) izglītība
111) Nauda, Vara
112) manupraat, daudzi cilveeki skatas lielaakas karjeras iespeejas
113) Apņēmība, draudzība, uzticība
114) nespeju iedomatie
115) Nauda un vara!!!
116) materiālais stāvoklis,ārējais izskats
117) NAUDA
118) man liekas ka nau nekadas kas ir vertetas aukstak
119) godigums
120) nekas
121) Atklātība, prāta spējas.
122) izskats
123) Ģimene
124) nauda un vara
125) Stāvoklis sabiedrībā, izskats, nauda.
126) Pēc manām domām karjera kurā vietā tu dzivo vi tev ir laba alga un stabila dzive.!
127) hdfh
128) Aareejais izskats

Karjera
129) komunikabilitāte, ārējais izskats
130) Uzticība, ģimeniskums, mīlestība
131) Labsirdīgums. Tolerence. Godīgums
132) veiksminieks
133) mūsdienu sabiedrība ir tik zemi nolaidusies,ka tiek vērtētas tikai materiālās vērtības,kuras,manuprāt,nav pat 1% vērtas.

galvenokārt augstu tiek vērtēta nauda,vara un kvantitāte,nevis kvalitāte.
134) nauda
135) Diemžēl nauda.
136) Manuprāt, tās ir- ģimene, draugi, mīlestība, karjera un nauda.
137) Nauda:) Materiālais stāvoklis
138) sabiedrībā ir par daudz melu , maskējoties aiz menedžmenta , diplomātijas.
139) nauda, drošība, ģimene, draugi
140) Nauda, prestižs, vara
141) prāts,izskats
142) Nauda
143) Viennozīmīgi materiālās, jo bez tām vairs dzīvot nav iespējams.
144) Turīgums, vizuālais izskats un spēja ārti reaģēt
145) musu sabiedriba loti augstu tiek vertetas materialas vertibas nevis garigas vertibas
146) Stabils un labi apmaksāts darbs. Uzticība. Izglītība
147) ārējais izskats, materiālās vērtības, draugi,
148) ārējais izskats, naudas stāvoklis, popularitate cilveku acis
149) Uzticība ir nr.1!!!!
150) gribu aatraak izpildiit testu..
151) Uzticamība
152) statuss sabiedriba, ienakumu limenis, izglitiba
153) sekss, vara, nauda
154) godīgums

uzticība

atklātība
155) nauda, izskats
156) Nauda, karjera, vara
157) Materiālās vērtības -nauda, skaista mašīna, liela māja. Cilvēkos ir zudušas tādas vērtības kā taisnīgums, cieņa vienam pret otru. Mūsdienu sabiedrībā, mūsos trūkst empātijas, līdzi jušanas spējas, līdzpārdzīvošanas spējas.
158) nauda
159) nauda.panākumi.
160) gjimene, draugi, iizklaides
161) nu isti nezinu , bet vienu varu pateikt to ka cilveki musdienas doma tikai par sevi..
162) cilvēcīgums, izglītība
163) materiālās
164) Naudas,mīlestības
165) 1.prāts

2.Izskats.

3.amats
166) Materialās
167) materiālās.
168) nauda,vara
169) Ne pēc maniem uzskatiem, bet diemžēl man liekas, ka citi citos visaugstāk vērtē cik daudz tev ir varas un nauda.
170) nauda
171) nauda
172) Diemžēl , materiālās!
173) naudu
174) Naudas daudzums, spēja būt nežēlīgam un cietsirdīgam.
175) izglītība, ģimene
176) hvz
177) ārējais izskats
178) nauda, vara, skaistums.
179) mūsdienās vissvarīgākais cilvēkiem ir nauda, vara, ietekme. cilvēki ir aizmirsuši īstās vērtības.
180) nauda
181) Nauda.
182) atklātība šī vārda visplašākajā nozīmē, tikumība
183) Nauda, vara, izglitiba, gimene
184) Nauda
185) Nekadas jo neviens neko jaunu nevar izdomat! :D
186) Nauda.
187) Uzticiba
188) sexs
189) Izglītība, prasme sadarboties, komunikabilitāte u.c.
190) Aspraatiiba, gudriiba, karjerisms.
191) Spēja izcelties, darbaspējas, centība, neatlaidība, vieglprātīgums
192) sex
193) izglītība
194) io9k
195) karjera

stāvoklis sabiedrībā

nauda un vara
196) atklatiba

izpalidziba

draudziba

uzticiba
197) materiālās
198) visas
199) Nauda, darba un karjeras iespējas
200) materialas
12. Kurā no attēliem ir jūtama lielāka mīlestība?
img/user_q8/200018507_sm.jpg 139 bar1bar2  69.5%
img/user_q8/200018508_sm.jpg 61 bar1bar2  30.5%
img/user_q8/200018507_sm.jpg 139 bar1bar2  69.5%
img/user_q8/200018508_sm.jpg 61 bar1bar2  30.5%
Iesniegto atbilžu summa 200  
13. Nākamajos 3 gados vairāk uzmanības plānoju veltīt: (vairākas atbildes iespējamas)
Izvēlēties: visus nevienu
Ģimenei 119 bar1bar2  23.4%
Karjerai 122 bar1bar2  24%
Izglītībai 125 bar1bar2  24.6%
Ārējam izskatam 66 bar1bar2  13%
Pievērsīšos kādai reliģijai 4 bar1bar2  0.8%
Vēlos sakārtot savas mīlas lietas 72 bar1bar2  14.2%
Ģimenei 119 bar1bar2  23.4%
Karjerai 122 bar1bar2  24%
Izglītībai 125 bar1bar2  24.6%
Ārējam izskatam 66 bar1bar2  13%
Pievērsīšos kādai reliģijai 4 bar1bar2  0.8%
Vēlos sakārtot savas mīlas lietas 72 bar1bar2  14.2%
Iesniegto atbilžu summa 508  
14. Tava dalība šajā pētījumā man palīdzēja iegūt datus, kas svarīgi mana diplomdarba ietvaros. Paldies par atbildēm! Ja Tevi interesē aptaujas rezultāti, sazinies ar mani - labprāt Tev tos nosūtīšu.

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu summu.