Aptaujas "Latvenergo un sociālais taisnīgums..?" rezultāti
Respondentu statistika:
Respondentu skaits:
26818
Vīrietis: 7084
Sieviete: 19734
Vidējais vecums: 36.4 gadi
Rezultātu kopsavilkums:
1. Cik jūsu mājsaimniecībā (pamata dzīves vietā ar 1 elektrības skaitītāju) dzīvo cilvēki?
Kopā
1-2 5741 bar1bar2  21.4%
3-5 18711 bar1bar2  69.8%
6-8 1953 bar1bar2  7.3%
virs 8 223 bar1bar2  0.8%
bērnu nav 190 bar1bar2  0.7%

t.sk., bērni
1-2 10930 bar1bar2  40.8%
3-5 9569 bar1bar2  35.7%
6-8 651 bar1bar2  2.4%
virs 8 103 bar1bar2  0.4%
bērnu nav 5565 bar1bar2  20.8%

2. Kādi ir ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli?
Izvēlēties: visus nevienu
zem iztikas minimuma (ap 165 LVL uz vienu personu) 11200 bar1bar2  41.8%
virs iztikas minimuma, bet līdz 200 LVL 6360 bar1bar2  23.7%
no 200 - 300 LVL 5703 bar1bar2  21.3%
no 300 - 500 LVL 2785 bar1bar2  10.4%
virs 500 LVL 770 bar1bar2  2.9%
zem iztikas minimuma (ap 165 LVL uz vienu personu) 11200 bar1bar2  41.8%
virs iztikas minimuma, bet līdz 200 LVL 6360 bar1bar2  23.7%
no 200 - 300 LVL 5703 bar1bar2  21.3%
no 300 - 500 LVL 2785 bar1bar2  10.4%
virs 500 LVL 770 bar1bar2  2.9%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
3. Kāds ir vidējais elektroeneģijas patēriņš mēnesī Jūsu mājsaimniecības pamata dzīves vietā (kopā)?
Izvēlēties: visus nevienu
līdz 100 kWh 696 bar1bar2  2.6%
no 100 - 200 kWh 7652 bar1bar2  28.5%
no 200 - 500 kWh 14878 bar1bar2  55.5%
no 500 - 1000 kWh 2904 bar1bar2  10.8%
virs 1000 kWh 688 bar1bar2  2.6%
līdz 100 kWh 696 bar1bar2  2.6%
no 100 - 200 kWh 7652 bar1bar2  28.5%
no 200 - 500 kWh 14878 bar1bar2  55.5%
no 500 - 1000 kWh 2904 bar1bar2  10.8%
virs 1000 kWh 688 bar1bar2  2.6%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
4. Kāds ir vidējais elektroenerģijas patēriņš mēnesī Jūsu mājsaimniecības pamata dzīves vietā uz 1 ģimenes locekli?
Izvēlēties: visus nevienu
līdz 20 kWh 290 bar1bar2  1.1%
no 20-50 kWh 4972 bar1bar2  18.5%
no 50-100 kWh 13370 bar1bar2  49.9%
no 100-300 kWh 7421 bar1bar2  27.7%
virs 300 kWh 765 bar1bar2  2.9%
līdz 20 kWh 290 bar1bar2  1.1%
no 20-50 kWh 4972 bar1bar2  18.5%
no 50-100 kWh 13370 bar1bar2  49.9%
no 100-300 kWh 7421 bar1bar2  27.7%
virs 300 kWh 765 bar1bar2  2.9%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
5. Ja Jums ir atsevišķs elektrības pieslēgums vasarnīcā, garāžā vai citās regulāri neapdzīvojamās telpās - kāds ir vidējais elektrības patēriņš mēnesī?
Izvēlēties: visus nevienu
līdz 100 kWh 5082 bar1bar2  18.9%
no 100 - 200 kWh 1405 bar1bar2  5.2%
virs 200 kWh 630 bar1bar2  2.3%
nav atsevišķa pieslēguma 19701 bar1bar2  73.5%
līdz 100 kWh 5082 bar1bar2  18.9%
no 100 - 200 kWh 1405 bar1bar2  5.2%
virs 200 kWh 630 bar1bar2  2.3%
nav atsevišķa pieslēguma 19701 bar1bar2  73.5%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
6. Kāda ir pamata dzīves vietas kvadratūra uz vienu mājsaimniecības locekli (kvadrātmetros)?
Izvēlēties: visus nevienu
līdz 10 2388 bar1bar2  8.9%
no 10 - 20 12212 bar1bar2  45.5%
no 20 - 50 9951 bar1bar2  37.1%
virs 50 2267 bar1bar2  8.5%
līdz 10 2388 bar1bar2  8.9%
no 10 - 20 12212 bar1bar2  45.5%
no 20 - 50 9951 bar1bar2  37.1%
virs 50 2267 bar1bar2  8.5%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
7. Vai Jūsu pamata dzīves vietā tiek piedāvāti centralizēti apkures pakalpojumi (Rīgas Siltums vai tml)?
Izvēlēties: visus nevienu
jā, izmantojam 12467 bar1bar2  46.5%
nē, kurinam paši, taču elektrību siltumam neizmantojam 6614 bar1bar2  24.7%
nē, kurinam paši un apkures sistēmas darbībai nepieciešama elektrība 6097 bar1bar2  22.7%
nē, sildamies tikai ar elektrību 497 bar1bar2  1.9%
cits 1143 bar1bar2  4.3%
jā, izmantojam 12467 bar1bar2  46.5%
nē, kurinam paši, taču elektrību siltumam neizmantojam 6614 bar1bar2  24.7%
nē, kurinam paši un apkures sistēmas darbībai nepieciešama elektrība 6097 bar1bar2  22.7%
nē, sildamies tikai ar elektrību 497 bar1bar2  1.9%
cits 1143 bar1bar2  4.3%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
8. Vai Jūsu pamata dzīves vietā tiek piedāvāta centralizēta siltā ūdens piegāde?
jā, izmantojam 9914 bar1bar2  37%
nē, lietojam ūdens sildītāju (boileri) 12964 bar1bar2  48.3%
cits 3940 bar1bar2  14.7%
jā, izmantojam 9914 bar1bar2  37%
nē, lietojam ūdens sildītāju (boileri) 12964 bar1bar2  48.3%
cits 3940 bar1bar2  14.7%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
9. Vai Jūsu pamata dzīves vietā tiek piedāvāti centralizēti kanalizācijas pakalpojumi?
Izvēlēties: visus nevienu
jā, lietojam 18411 bar1bar2  68.7%
nē, lietojam biotualeti, kuras darbībai nepieciešami ar elektrību darbināmi sūkņi 1076 bar1bar2  4%
nē, lietojam nosēdakas un asenizācijas pakalpojumus 6057 bar1bar2  22.6%
cits 1274 bar1bar2  4.8%
jā, lietojam 18411 bar1bar2  68.7%
nē, lietojam biotualeti, kuras darbībai nepieciešami ar elektrību darbināmi sūkņi 1076 bar1bar2  4%
nē, lietojam nosēdakas un asenizācijas pakalpojumus 6057 bar1bar2  22.6%
cits 1274 bar1bar2  4.8%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
10. Cik % no elektroenerģijas patēriņa Jūsu mājsaimniecība, ja rūpīgāk plānotu un lietotu šo resursu, spētu ietaupīt?
Izvēlēties: visus nevienu
līdz 10% 13839 bar1bar2  51.6%
no 10 - 30% 3617 bar1bar2  13.5%
no 30 - 50% 391 bar1bar2  1.5%
virs 50% 89 bar1bar2  0.3%
vairs nevaram - visas iespējas jau tiek izmantotas 8882 bar1bar2  33.1%
līdz 10% 13839 bar1bar2  51.6%
no 10 - 30% 3617 bar1bar2  13.5%
no 30 - 50% 391 bar1bar2  1.5%
virs 50% 89 bar1bar2  0.3%
vairs nevaram - visas iespējas jau tiek izmantotas 8882 bar1bar2  33.1%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
11. Par cik procentiem pieaugs Jūsu mājsaimniecības izdevumi mēnesī par elektroenerģiju, ja stāsies spēkā paredzētās tarifa izmaiņas (0.0825 LVL/kWh par pirmajiem 1200 kWh, 0.107 LVL/kWh par pārējo patērēto elektroenerģiju)? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
Izvēlēties: visus nevienu
līdz 1% 220 bar1bar2  0.8%
no 1-10% 2837 bar1bar2  10.6%
no 10-20% 6576 bar1bar2  24.6%
no 21-30% 4935 bar1bar2  18.5%
no 30-50% 2291 bar1bar2  8.6%
virs 50% 490 bar1bar2  1.8%
negribu rēķināt 9329 bar1bar2  35%
līdz 1% 220 bar1bar2  0.8%
no 1-10% 2837 bar1bar2  10.6%
no 10-20% 6576 bar1bar2  24.6%
no 21-30% 4935 bar1bar2  18.5%
no 30-50% 2291 bar1bar2  8.6%
virs 50% 490 bar1bar2  1.8%
negribu rēķināt 9329 bar1bar2  35%
Iesniegto atbilžu summa 26678  
12. Vai Jūsu mājsaimniecībai ir apsildāms baseins?
ir 89 bar1bar2  0.3%
nav 26729 bar1bar2  99.7%
ir 89 bar1bar2  0.3%
nav 26729 bar1bar2  99.7%
Iesniegto atbilžu summa 26818  
13. Ja Jums par doto tēmu ir kas piebilstams - vieta Jūsu izpausmei! (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
1) Mūsu fakti un emocijas jau ir aizsūtītas atbildīgajiem politiķiem un iestādēm.
2) Parasti vairumpircējam ir atlaides, te nezin kāpēc ir otrādi!?
3) ..
4) Varbūt korektāks paņēmiens būtu pacelt elektrību uz vidējo vērtību (9s/kwh) un mazturīgajiem (ar uzsvaru uz bērnu bariņu pie _nedzērājiem_ vecākiem - vairāk dāvināt kuponus) kā arī vairāk aicināt lietotājus taupīt elektrību. No baseinu sildošajiem privātiedzīvotājiem gan pogāt kā pienākas, turklāt - Latvijai ir jābūvē savu AES!!!
5) Ja kretīni tad uz ilgu laiku. Vēl palielinot cenu var pamēģināt centrālajai mājai nomainīt elektrības piegādātāju uz energia.ee
6) Eh, ko te vēl piebilst.... Varbūt laiks sākt pārdomāt par balsošanu ar kājām?
7) vēl jāpieskaita arī elektrības rēķina palielinājums dēļ pvn izmaiņām
8) 11. jautājums nav ātri atbildams.Monopolstāvokļa ļaunprātīga izmantošana ar tiešu Valsts atbalstu.
9) Man diemžēl nav ne bērnu, ne maznodrošinātā stātusa un atvieglojumu par elektroenerģiju attiecīgi arī nebūs, ja arī būtu, man tas diez ko nelīdzētu. Man ir sajūta, ka Kampars mani soda. Tikai par ko? Es jau tā jūtos pazemota, ka RD nepiešķir atļauju ierīkot gāzes apkuri, vēl papildus mani sodīs, ka atļaujos ar elektrību sildīties. Taču ko man darīt? Nosalt? Varbūt pārstāta mazgāties, jo lietojam boileri. Par ko īsti mani soda?

Kāpēc man jālāpa caurais budžets, kuru valdība atļāvusies nepārdomāti izškērdēt? Un kāpēc neviens joprojām (ne ekonomikas, ne finanšu, ne labklājības ministrs) nepiemin to, ka līdz ar elektrības cenu kāpumu celsies cenas arī pārtikai un pakalpojumiem?

Es šajā valstī ne ar ko nevaru rēķināties. Šis lēmums tikai tuvina manu pārliecību, ka ir jāpārceļas uz dzīvi citur. Un es tāda neesmu vienīgā.
10) Lietot mazāk ka 100 kWh mēnesī mūsdienu cilvēkam - nereāli.
11) Šāda tarifu politika varētu būt noderīga tikai un vienīgi vientuļiem lauku pensionāriem, bet ne ģimenēm ar bērniem. Vai Latvija ir valsts, kurā nedomā par jauno paaudzi? Man izskatās, ka jā.
12) Esam ģimene ar bērniem, kuri laikam tiek ieskaitīti tādās pat ekstrās kā baseini un saunas. Palīdzības karte diemžēl būs ļoti vājš atbalsts un negodīgs, jo arī ģimene ar 2 bērniem nav gluži vienlīdzīga 1 vientuļam pensionāram.
13) Kretīni – jo mazāk naudas paliks tautai, jo vairāk panīks tautsaimniecība!
14) Tīrākā tautas aptīrīšana!
15) -
16) ...
17) 1) Ļoti pazemojošs paziņojums no Latvenergo puses, ka tauta dzīvojas pa apsildāmiem baseiniem. Tādas lietas ir labi ja 0,0001 % iedzīvotāju - valdības aprindām un kādiem ļoooti augstos amatos strādājošiem;

2) secinājums "jo vairāk tērē, jo vairāk jāmaksā" ir aplams ar kontekstu. Latvenergo gadījumā sanāk "jo vairāk tērē, jo daudz lielāks tarifs par 1 vienību".

3) mums ģimenē sanāk, ka tērējam ~60kWh / mēnesī. Diemžēl nez kāpēc mums par 1 VIENĪBU (kWh) būtu jāmaksā vairāk nekā vieniniekiedzīvotājiem. Vai tas būtu mudinājums katru bērnu izmitināt atsevišķi citā mājoklī? Mudinājums laulātajiem dzīvot šķirti?

4) apgalvojums, ka 50% mājsaimniecību izmaksas būtu nemainīgas, ir mazticams, jo tad jādzīvo būtu pa vienam (pa vienam jaunietim, studentam, pensionāram, ilgi drabā strādājošiem cilvēkiem vai tālos laukos dzīvojošam). Vai tiešām KATRĀ OTRĀ ģimenē / mājsaimniecībā ir tikai viens iemītnieks?

5) ļoooti melīga informācija, ka tām mājsaimniecībām, kas patērē piem, 200-400kWh, mēnesī izmaksas palielināsies tikai par ~4,-Ls.

Mūsu gadījumā tie ir 30,2%!!!!! Ja mēs mēnesī patērējam 350 kWh, a) tad tagad maksājam: 350 x 0,0825 = 28,87 Ls.

b) pēc jaunā tarifa: 350 x 0,1074 = 37,59 Ls

c) starpība ir 37,59-28,87 = 8,72 Ls jeb par 30,20% dārgāk!

d) kur te sanāktu tie 4,-Ls? Te pat nav tie 20,8%, ko Latvenergo minēja..

6) tātad viss ir tikai un vienīgi diskriminējoši pret ģimenēm!

7) attiecībā uz tiem, kuri izmanto alternatīvo apkuri vai ūdens apgādi - ir nekorekts piegājiens, jo ne pie visām mājsaimniecībām nekādi Siltumi vai Ūdeņi nespēj sniegt savus pakalpojumus

8) mums visas ir ekonomiskās spuldzes un LED. Plīts, ledusskapis, veļasmašīna u.c. pirkts ar vismazāko elektrības patēriņu. Drēbes pamatā žāvējam ārā uz lodžijas. Ziemā - izkarināts pa malu maliņām (nav žāvētāja). Pat vannas istabās nav apsildāmo grīdu. Un pat dvieļu žāvētāji stāv neieslēgti, jo patērē daudz kWh. Nav putekļsūcēju. KUR KO VĒL var ietaupīt?

9) un VISPIRMS sakārtosim likumdošanu tā, lai arī parastiem uzņēmumiem un mājsaimniecībām ir iespēja izvēlēties no kā iegādāties elektrību. Lai KATRAM IR IESPĒJA IZVĒLĒTIES, NO KĀ PIRKT ELEKTRĪBU: lietuviešiem, igauņiem, zviedriem utt. Vai katram savs ģenerators utml.

10) Lai Latvenergo sāk ar saviem izšķērdīgajiem resursiem, lielajām algām un mistiskajiem projektiem tur miljonu miljonus varēs atrast.
18) Nepazīstu nevienu, kam pamata dzīvesvietā elektrības patēriņš būtu zem 100kWh mēnesī. Pat manai vecmāmiņai sanāk vairāk.
19) Kristus ļaudīm nedeva zivis, bet iedeva makšķeri. Latvijas valdība atņēma tautai vispirms makšķeres, tad zivis, un beigās iesita ar elektrošoku.
20) Mani pazemo doma, ka jāiet pierādīt, ka mani 3 bērni ir pelnījuši lētāku elektrību, jātērē savs laiks, lai izveiktu kaut kādu šādu darbību. Un es negribu, ka par manu 'bezmaksas' elektrību samaksā mani kaimiņi.

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu summu.