Aptaujas "IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS ANKETA PAR BABĪTES NOVADA ATTĪSTĪBU" rezultāti
Respondentu statistika:
Respondentu skaits:
434
Vīrietis: 12
Sieviete: 38
Nav datu: 384
Vidējais vecums: 37.5 gadi
Rezultātu kopsavilkums:
1. Informācija par respondentu.
Jūs dzīvojat Babītes novada Salas pagastā
3 bar1bar2  6%
47 bar1bar2  94%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūs dzīvojat Babītes novada Babītes pagastā
47 bar1bar2  94%
3 bar1bar2  6%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūsu mājsaimniecībā ir vairāk par vienu ģimenes locekli
47 bar1bar2  94%
3 bar1bar2  6%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūsu ģimenē ir bērns (i)
30 bar1bar2  60%
20 bar1bar2  40%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūsu ģimenē ir cilvēks ar invaliditāti
3 bar1bar2  6%
47 bar1bar2  94%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūsu ģimenē ir bezdarbnieks (i)
11 bar1bar2  22%
39 bar1bar2  78%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūsu ģimenē ir pensionārs (i)
14 bar1bar2  28%
36 bar1bar2  72%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūsu ģimene dzīvo privātmājā
33 bar1bar2  66%
17 bar1bar2  34%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Tuvāko 5 gadu laikā Jūsu ģimene plāno mainīt dzīvesvietu uz citu dzīvesvietu ārpus novada
3 bar1bar2  6%
47 bar1bar2  94%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

2. Kādi ir Jūsu ģimenes ienākumu avoti? (vairākas atbildes iespējamas)
Izvēlēties: visus nevienu
algots darbs 46 bar1bar2  51.7%
sociālie pabalsti 4 bar1bar2  4.5%
papilddarbi 7 bar1bar2  7.9%
kredīti, aizņēmumi 8 bar1bar2  9%
ienākumi no savas uzņēmējdarbības 12 bar1bar2  13.5%
pensija 12 bar1bar2  13.5%
Cits 0 bar1bar2  0%
algots darbs 46 bar1bar2  51.7%
sociālie pabalsti 4 bar1bar2  4.5%
papilddarbi 7 bar1bar2  7.9%
kredīti, aizņēmumi 8 bar1bar2  9%
ienākumi no savas uzņēmējdarbības 12 bar1bar2  13.5%
pensija 12 bar1bar2  13.5%
Cits 0 bar1bar2  0%
Iesniegto atbilžu summa 89  
3. Kur Jūs iegūstat informāciju par aktualitātēm novadā?
mājas lapā www.babite.lv
43 bar1bar2  86%
7 bar1bar2  14%
Informācijas avots nav pieejams 0 bar1bar2  0%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Pašvaldības informatīvajos stendos
24 bar1bar2  48%
23 bar1bar2  46%
Informācijas avots nav pieejams 3 bar1bar2  6%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Avīzē „Babītes ziņas”
40 bar1bar2  80%
9 bar1bar2  18%
Informācijas avots nav pieejams 1 bar1bar2  2%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Pašvaldībā (pie pašvaldības darbiniekiem, deputātiem)
7 bar1bar2  14%
40 bar1bar2  80%
Informācijas avots nav pieejams 3 bar1bar2  6%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

4. Vai Jūsu ģimene izmanto novadā sniegtos pakalpojumus un apmeklē pašvaldības iestādes?
Bērnu dārzu
16 bar1bar2  32%
33 bar1bar2  66%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 1 bar1bar2  2%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Skolu
9 bar1bar2  18%
41 bar1bar2  82%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 0 bar1bar2  0%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Interešu un pieaugušo neformālās izglītības pakalpojumus
9 bar1bar2  18%
39 bar1bar2  78%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 2 bar1bar2  4%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Pašvaldības administrāciju
27 bar1bar2  54%
23 bar1bar2  46%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 0 bar1bar2  0%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Bibliotēku
23 bar1bar2  46%
27 bar1bar2  54%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 0 bar1bar2  0%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Aktīvās atpūtas un sporta pasākumus
31 bar1bar2  62%
18 bar1bar2  36%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 1 bar1bar2  2%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Kultūras un izklaides pasākumus
34 bar1bar2  68%
15 bar1bar2  30%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 1 bar1bar2  2%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Sabiedriskā transporta pakalpojumus
37 bar1bar2  74%
13 bar1bar2  26%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 0 bar1bar2  0%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Labiekārtotas publiskās telpas (soliņi, bērnu laukumi u.c.)
32 bar1bar2  64%
16 bar1bar2  32%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 2 bar1bar2  4%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Veselības aprūpes pakalpojumus
35 bar1bar2  70%
15 bar1bar2  30%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 0 bar1bar2  0%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Sociālos pakalpojumus
4 bar1bar2  8%
45 bar1bar2  90%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 1 bar1bar2  2%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Sabiedriskās kārtības dienestu
10 bar1bar2  20%
39 bar1bar2  78%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 1 bar1bar2  2%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumus
39 bar1bar2  78%
10 bar1bar2  20%
Pakalpojums vai iestāde nav pieejama 1 bar1bar2  2%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

5. Lūdzu, novērtējiet savu apmierinātību ar pakalpojumiem un pašvaldības iestāžu darbības kvalitāti!
Bibliotēku darbība
Ļoti apmierina 9 bar1bar2  18%
Drīzāk apmierina 15 bar1bar2  30%
Drīzāk neapmierina 1 bar1bar2  2%
Ļoti neapmierina 0 bar1bar2  0%
Grūti pateikt 25 bar1bar2  50%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Pašvaldības administrācijas darbība
Ļoti apmierina 6 bar1bar2  12%
Drīzāk apmierina 24 bar1bar2  48%
Drīzāk neapmierina 7 bar1bar2  14%
Ļoti neapmierina 2 bar1bar2  4%
Grūti pateikt 11 bar1bar2  22%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Sabiedriskā transporta pakalpojumi
Ļoti apmierina 8 bar1bar2  16%
Drīzāk apmierina 29 bar1bar2  58%
Drīzāk neapmierina 3 bar1bar2  6%
Ļoti neapmierina 3 bar1bar2  6%
Grūti pateikt 7 bar1bar2  14%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Labiekārtotas publiskās telpas (soliņi, bērnu laukumi u.c.)
Ļoti apmierina 7 bar1bar2  14%
Drīzāk apmierina 22 bar1bar2  44%
Drīzāk neapmierina 6 bar1bar2  12%
Ļoti neapmierina 3 bar1bar2  6%
Grūti pateikt 12 bar1bar2  24%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Kultūras un izklaides pasākumi
Ļoti apmierina 12 bar1bar2  24%
Drīzāk apmierina 16 bar1bar2  32%
Drīzāk neapmierina 11 bar1bar2  22%
Ļoti neapmierina 0 bar1bar2  0%
Grūti pateikt 11 bar1bar2  22%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Aktīvās atpūtas un sporta pasākumi
Ļoti apmierina 17 bar1bar2  34%
Drīzāk apmierina 18 bar1bar2  36%
Drīzāk neapmierina 3 bar1bar2  6%
Ļoti neapmierina 0 bar1bar2  0%
Grūti pateikt 12 bar1bar2  24%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Interešu un pieaugušo neformālā izglītība
Ļoti apmierina 3 bar1bar2  6%
Drīzāk apmierina 8 bar1bar2  16%
Drīzāk neapmierina 5 bar1bar2  10%
Ļoti neapmierina 2 bar1bar2  4%
Grūti pateikt 32 bar1bar2  64%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Veselības aprūpe
Ļoti apmierina 5 bar1bar2  10%
Drīzāk apmierina 20 bar1bar2  40%
Drīzāk neapmierina 13 bar1bar2  26%
Ļoti neapmierina 1 bar1bar2  2%
Grūti pateikt 11 bar1bar2  22%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Sociālie pakalpojumi
Ļoti apmierina 0 bar1bar2  0%
Drīzāk apmierina 8 bar1bar2  16%
Drīzāk neapmierina 2 bar1bar2  4%
Ļoti neapmierina 1 bar1bar2  2%
Grūti pateikt 39 bar1bar2  78%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Sabiedriskās kārtības dienests
Ļoti apmierina 2 bar1bar2  4%
Drīzāk apmierina 7 bar1bar2  14%
Drīzāk neapmierina 5 bar1bar2  10%
Ļoti neapmierina 3 bar1bar2  6%
Grūti pateikt 33 bar1bar2  66%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi
Ļoti apmierina 10 bar1bar2  20%
Drīzāk apmierina 22 bar1bar2  44%
Drīzāk neapmierina 1 bar1bar2  2%
Ļoti neapmierina 3 bar1bar2  6%
Grūti pateikt 14 bar1bar2  28%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

6. Kuram no apgalvojumiem Jūs piekrītat?
Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot tūrisma attīstībai
24 bar1bar2  48%
26 bar1bar2  52%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot sporta un aktīvās atpūtas attīstībai
44 bar1bar2  88%
6 bar1bar2  12%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot kultūras attīstībai
37 bar1bar2  74%
13 bar1bar2  26%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot uzņēmējdarbības attīstībai
43 bar1bar2  86%
7 bar1bar2  14%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Nākotnē novadā priekšroku vajadzētu dot vides aizsardzībai
38 bar1bar2  76%
12 bar1bar2  24%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Informācija par aktualitātēm novadā ir pietiekama
30 bar1bar2  60%
20 bar1bar2  40%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūs gribētu sagatavot informāciju vai reportāžas par notikumiem novadā
9 bar1bar2  18%
41 bar1bar2  82%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūs gribētu sekot līdzi novada aktualitātēm sociālajos portālos (piemēram, Facebook, Draugiem.lv, Twitter uc.)
24 bar1bar2  48%
26 bar1bar2  52%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Jūs gribētu veidot un iesaistīties biedrībās un nodibinājumos
23 bar1bar2  46%
27 bar1bar2  54%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

Infrastruktūra novadā ir piemērota invalīdu vajadzībām
16 bar1bar2  32%
34 bar1bar2  68%
Nav atbildes 0 bar1bar2  0%

7. PALDIES PAR LAIKU, KO ATVĒLĒJĀT ŠĪS ANKETAS AIZPILDĪŠANĀ!

Aptaujas rezultātu apkopojums tiks ievietots Babītes novada pašvaldības mājas lapā www.babite.lv internetā, sadaļā „Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti” – „Attīstības programma” un izmantots novada attīstības programmas izstrādei.
Papildu informācija par Babītes novada attīstības programmas izstrādi:
Babītes novada pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja Ingūna Mārcēna (tālrunis: 67511292, e-pasta adrese: inguna.marcena@babite.lv).

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu summu.