Aptauja Latvenergo un sociālais taisnīgums..?
Aptaujas mērķis ir noskaidrot vai Latvenergo "sociālais taisnīgums" 1200 kWh limita izskatā tiešām tāds ir, kā arī iegūto rezultātu izplatīšana iesaistītajām personām un iestādēm.
Šeit Latvenergo viedoklis - http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,1357172&_dad=portal&_schema=PORTAL
Mēs, šīs aptaujas autores, esam pavisam parastas savu bērnu mammas un mums nav nekāda sakara ne ar partijām, ne Krievijas gāzi. Aptaujas rezultāti jau ir un, palielinoties respondentu skaitam, atkārtoti tiek un tiks nosūtīti atbildīgajām iestādēm un uzņēmumam, personām un medijiem.
Ar rezultātiem varat iepazīties šeit - www.visidati.lv/res/47683531145954/
Mūsu secinājumi šeit - http://skarbi.eu/2011/02/14/latvenergo-melo/
Ar cieņu un pateicībā par atbalstu,
Māra Niedra un Aina Kivilande
E-pasts: loti@skarbi.lv