Biežāk uzdotie jautājumi

Lūdzu izvēlies sadaļu par kuru Tev ir jautājums:
Aptaujas izveidošana
Kāda veida jautājumus ir iespējams iekļaut aptaujā?
Aptaujā iespējams iekļaut 10 dažādus jautājumu veidus - sākot ar vienkāršiem jautājumiem, kur ir vairāki atbilžu varianti līdz pat mērījumu skalām, kur var noteikt respondentu attieksmi, vērtības un vajadzības. Jautājumos ir iespēja ielādēt arī bildes - tādā veidā vari uzdot jautājumus, piemēram, par sava uzņēmuma logo un reklāmu vai lūgt respondentiem izvēlēties attēlu kas viņiem patīk labāk.
Detalizētu jautājumu veidu aprakstu, lūdzu, skaties sadaļu Jautājumu veidi.
Vai ir iespējams veikt gan anonīmas, gan ne-anonīmas aptaujas?
Jā, tāda iespēja ir. Anonīmās aptaujās neveido jautājumus, kuros respondentiem obligāti jānorāda sevi identificējoša informācija. Savukārt ne-anonīmās aptaujās vari veidot jautājumus, kuros informācija par respondentu ir aizpildāma obligāti.
Kas ir pārejas atbildes un kā tās lietot?
Izmantojot pārejas atbildes jeb tā saucamos filtra jautājumus, respondentam ir iespēja izlaist jautājumus, kas uz viņu neattiecas. Piemēram, ja 1. jautājumā respondents atbild, ka neskatās televīziju, tad nākamais jautājums (kurā ir lūgts novērtēt televīzijas kanālus) uz viņu neattiecas un, pildot aptauju respondents šo jautājumu neredzēs. Lietojot pārejas atbildes ir iespēja norādīt uz kuru jautājumu aptaujā respondents pāriet, atkarībā no sniegtās atbildes.
Vai var norādīt kuri jautājumi ir obligāti aizpildāmi, kuri - nē?
Jā, tāda iespēja ir. Veidojot jautājumu, ir iespēja atzīmēt iespēju: „Obligāti jāsniedz atbilde uz jautājumu”. Ja šī iespēja pie jautājuma nav atzīmēta, tad respondentam ir iespēja jautājumu izlaist.
Vai aptaujā es varu izmantot attēlus?
Jā, veidojot aptauju ir iespējams izmantot attēlus šādiem mērķiem:
 • Iespēja ielādēt attēlu un uzdot jautājumu saistībā ar šo attēlu.
 • Uzdot jautājumu un kā atbilžu variantus šim jautājumam izmantot attēlus.
 • Iespēja ielādēt uzņēmuma logo, kas būs redzams respondentiem visas aptaujas laikā.
Vēlos izveidot aptauju par noteiktu tēmu, taču nezinu kādus jautājumus uzdot?
Sadaļā „Aptaujas paraugi” ir pieejamas aptaujas par dažādām tēmām. Aptauju paraugi sniedz ieskatu kā veidot veiksmīgus pētījumus, kā arī tos var izmantot kā pamatu savai aptaujai.
Datu ievākšana
Kā es varu nosūtīt aptauju respondentiem?
Tavai aptaujai tiks piešķirta unikāla adrese-links, kuru varēsi nosūtīt pa e-pastu saviem draugiem, skolas biedriem vai kolēģiem. Vari arī publicēt aptauju diskusiju forumos, Draugiem.lv, Facebook, un Twitter portālos.
Papildus ir iespēja integrēt aptauju mājas lapā – tādā veidā respondenti aptauju aizpilda Tavā mājas lapā, bet rezultāti tiek apkopoti Tavā VisiDati.lv profilā.
Cik reizes ir iespējams aizpildīt aptauju no viena datora?
Aptauju no viena datora ir iespējams aizpildīt tikai vienu reizi. Tas tiek kontrolēts izmantojot „Cookies” jeb sīkdatņu risinājumu. Ja ir nepieciešams, lai vienu aptauju var aizpildīt vairākas reizes no viena datora, tad to ir iespējams izmainīt aptaujas uzstādījumos.
Ko darīt, ja nespēju savākt vajadzīgo respondentu skaitu?
VisiDati.lv ir izveidojis Latvijā lielāko respondentu datu bāzi. Šī datu bāze ir izveidota ar mērķi nodrošināt vieglu un ātru piekļuvi aptaujas mērķauditorijai. Daudziem aptauju veicējiem nepieciešams plašs respondentu loks, lai iegūtu pēc iespējas uzticamus rezultātus uz kā pamata izdarīt svarīgus lēmumus un secinājumus. Vairākumam nav iespēja aizsniegt lielāko daļu savas aptaujas mērķauditorijas, tāpēc nākam palīgā piesaistot papildus respondentus dažādām aptaujām.
Katram pētījumam atlasām respondentus atbilstoši vajadzīgajai mērķauditorijai. Atlasot potenciālos respondentus, tiek izmantots gadījuma atlases princips. Spējam aizsniegt pat ļoti šauras mērķauditorijas. Varam nodrošināt respondentu sadalījumu pa dažādām sociāli demogrāfiskām pazīmēm (piemēram, 50% no piesaistītajiem respondentiem ir vīrieši, 50% sievietes).
Rezultāti
Vai ir iespējams redzēt katra respondenta atbildes atsevišķi?
Jā, katra respondenta atbildes ir iespēja apskatīt sadaļā „Respondenti” vai arī Excel failā „Visi rezultāti”. Ja ir vajadzīgs uzglabāt katra respondenta aizpildītu anketu papīra formātā, tad ir iespēja katra respondenta atbilžu anketu izdrukāt.
Vai ir iespējams dzēst atbildes?
Ir divas iespējas kā to darīt:
 • Izdzēst respondenta atbildes no sistēmas uz visiem laikiem. Sadaļa „Rezultāti / Respondenti”. Pie katra respondenta atbildes ir norādīts iespēja „dzēst”.
 • Korekcijas ar atbilžu dzēšanu Excel failā. Tādā veidā atbildes netiek dzēstas no sistēmas uz visiem laikiem bet korekcijas tiek veiktas tikai Tavā Excel failā.
Vai es varu mainīt aptaujas rezultātu grafikus?
Rezultātu grafikus var mainīt:
 • Katram aptaujas jautājumam ir pieejams atbilžu kopsavilkums. VisiDati.lv ir izveidojis iespēju viegli un ātri apskatīt kā atbilžu kopsavilkums izskatās 4 grafiku veidos: stabiņa diagrammas (horizontālās un vertikālās); apļa diagrammas; līnija diagrammas. Tādā veidā, ātri eksperimentējot, vari izvēlēties pārskatāmāko atbilžu attēlošanas veidu un saglabāt grafiku kā attēlu. Skaties sadaļu „Rezultāti”.
 • Grafikus un diagrammas var veidot arī pats izmantojot Excel datu failus.
Vai aptaujas rezultātus var apstrādāt ar SPSS programmu?
Jā, var. Datu apstrādei ar SPSS ir paredzēts speciāls Excel fails: atbildes ir kodētas ar cipariem un izveidots datu izkārtojums, kurā jautājumi ir kolonnās, respondenti – rindiņās. Šāds Excel formāts ļauj viegli un ātri pārkopēt datus SPSS programmā.
Kā es varu apskatīt un apstrādāt savas aptaujas rezultātus?
 • Rezultātu kopsavilkums par katru aptaujas jautājumu, iekļaujot grafikus un procentuālo sadalījumu.
 • Katra respondenta atbildes atsevišķi.
 • Visas respondentu iesniegtās atbildes (Excel formātā).
 • Visas respondentu atbildes apstrādei ar SPSS (Excel formātā). Dati kodēti un izkārtoti atbilstoši SPSS datu formāta prasībām.
 • Nosūti aptaujas rezultātu kopsavilkumu arī citiem, izmantojot rezultātu adresi-linku.
Detalizētai aptauju rezultātu apskatei, lūdzu, skatieties sadaļu Rezultāti.
Pēc cik ilga laika ir pieejami aptaujas rezultāti?
Aptaujas rezultāti ir pieejami uzreiz, līdz ko pirmais respondents ir sniedzis atbildes uz visiem jautājumiem.
Reģistrēšanās - Bezmaksas/maksas aptaujas
Kā rīkoties, ja esmu reģistrācijies bezmaksas aptaujām, bet vēlāk saprotu, ka ir vajadzīgs cits reģistrācijas veids?
Ja veidojot aptauju vai apstrādājot rezultātus saproti, ka ir nepieciešamas papildus iespējas, kas pieejamas citā reģistrācijas veidā, ir iespējams veikt šī profila pasūtīšanu. Papildus iespējas tiks pievienotas jau esošajam profilam un vajadzīgās papildiespējas varēs izmantot arī vecajām aptaujām. Veidot jaunu kontu un reģistrēties no sākuma nav nepieciešams.
Piemēram, ja sākumā reģistrējies bezmaksas aptaujām un izveidoji aptauju uz kuru ir sniegtas 150 atbildes, tad, reģistrējot savu esošo profilu standarta aptaujām, būs iespēja apskatīt šīs pašas aptaujas visas atbildes – arī virs 50 respondentiem.
Esmu pasūtījis un apmaksājis maksas reģistrāciju, taču pakalpojums vēl nav pieejams!
Pakalpojums tiek aktivizēts pēc maksājuma saņemšanas bankas kontā, vai arī ja uz e-pastu tiek atsūtīta maksājuma uzdevuma kopija vai screenshot.
Kas notiek, kad beidzas reģistrācijas laiks?
Ja esi standarta vai profesionālo aptauju lietotājs, tad beidzoties attiecīgā reģistrācijas veida periodam, Tavs profils darbosies bezmaksas aptauju režīmā. Tavs VisiDati.lv profils netiek dzēsts vai bloķēts. Tāpat arī netiek dzēstas lietotāja aptaujas vai respondentu atbildes.
Atkārtoti pasūtot kādu no maksas reģistrācijas veidiem, būs iespēja piekļūt visām aptaujām, visiem rezultātiem Tavā profilā un atjaunotas maksas reģistrācijas lietošanas papild iespējas.
Kādas aptaujas var veikt bez maksas?
Visas funkcijas aptaujas veikšanai līdz 300 respondentiem ir pieejamas bez maksas. Ja veidojot aptauju, ievācot vai apstrādājot rezultātus saproti, ka ir nepieciešamas papildus iespējas, var pasūtīt kādu no maksas veidiem. Papildus iespējas tiks pievienotas jau esošajam reģistrācijas veidam un vajadzīgās papild iespējas varēs izmantot jau iepriekš izveidotajām aptaujām.
Kāda ir norēķināšanās kārtība?
Reģistrāciju var veikt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Maksas profiliem rēķins tiks izrakstīts uz rekvizītiem, kurus Tu norādīji veicot reģistrāciju. Rēķins tiek izrakstīts automātiski un pieejams uzreiz pēc reģistrēšanās.
Izvēlētais reģistrācijas veids tiks apstiprināts pēc rēķina apmaksas. Kamēr nav aktivizēts maksas reģistrācijas veids, šim pašam profilam var izmantot bezmaksas iespējas.
Kā veikt apmaksu par pasūtīto pakalpojumu?
Izvēlies sev ērtāko un atbilstošāko maksājuma veidu. Apmaksu var veikt trīs veidos:
 • Izmantojot internebnaku vai veicot maksājumu Tavas bankas filiālē
 • Maksājums ar kredītkarti (Visa, MasterCard)
 • Maksājums ar PayPal
VisiDati.lv pakalpojumi
Kāda veida aptaujas es varu veikt ar VisiDati.lv palīdzību?
VisiDati.lv aptauju serviss ir piemērots plaša mēroga aptauju veikšanai:
 • Biznesa sektoram - veikt sadarbības partneru, darbinieku aptaujas, īstenot tirgus izpētes un liela apjoma mārketinga pētījumus, jo respondentu skaits uz vienu aptauju ir neierobežots.
 • Studentiem šeit būs ērti veikt aptaujas kursa vai diplomdarba ietvaros un viegli iegūt statistiku. Pasniedzējiem - apkopot datus par to, kā studenti vērtē viņu kursu.
Datu drošība un konfidencialitāte
Datu drošības un konfidencialitātes nodrošināšana ir viens no VisiDati.lv pamatprincipiem.
Izveidotie profili un aptaujas tiek glabātas bez laika ierobežojuma. VisiDati.lv serveris atrodas pie profesionāliem hostinga pakalpojuma sniedzējiem ar autonomu elektrības padevi, kas nodrošina servera pieejamību 24h diennaktī. Sīkāka informācija – sadaļā lietošana un privātums.