Jautājumu veidi

Veidojot aptauju, ir pieejami 10 dažādi jautājumu veidi - sākot ar vienkāršiem jautājumiem, kuriem ir vairāki atbilžu varianti, līdz pat mērījumu skalām. Visiem jautājumu veidiem ir iespēja pievienot attēlu.

Informācija par respondentiem
Dzimums
Vecums
Dzīves vieta
Nodarbošanās
Izglītības līmenis
Tautība
Pirms jautājumu veidošanas, Tev ir iespēja atzīmēt kādus datus par respondentu vēlies uzzināt. Ja vēlies, lai aptaujas anketa ir anonīma, vari atstāt visus laukus tukšus vai atzīmēt tikai tos, kas sniedz vispārīgu informāciju par respondentu (piemēram, dzimums, vecums).
1) Izvēles jautājums (viena atbilde atļauta)
Kāds ir Jūsu augstākais pabeigtais izglītības līmenis?
Izvēlies šo jautājuma veidu, ja uz jautājumu ir iespējama tikai viena pareiza atbilde vai arī, ja vēlies lai respondents atzīmē tikai vienu - viņam vissvarīgāko atbilžu variantu.
2) Izvēles jautājums (vairākas atbildes iespējamas)
Kādi ir Tavi ienākuma avoti? (vairākas atbildes iespējamas)
Izvēlies šo jautājuma veidu, ja uz jautājumu ir iespējamas vairākas pareizas atbildes vai arī, ja vēlies lai respondents visus atbilžu variantus, kas viņam ir svarīgi.
3) Brīvā teksta jautājums
Pēc Tavām domām, kādas vērtības šobrīd mūsu sabiedrībā tiek vērtētas visaugstāk?
Jautājums ar brīvu atbildes formu. Uz šo jautājumu respondents var atbildēt brīvā tekstā.
4) Vērtēšanas skala
Manuprāt, ikdienā lietoju pietiekami daudz veselīgas pārtikas:
 12345 
Nepiekrītu     Piekrītu
Vērtēšanas skala sniedz iespēju novērtēt cilvēka attieksmi par uzdoto jautājumu. Skalas mērvienības vari definēt pēc vajadzības, piemēram: patīk-nepatīk; interesē-neinteresē; augstu-zemu; kā arī noteikt skalas iedaļu skaitu no 1 līdz 15.
5) Atbilžu matrica
Lūdzu novērtējiet apmācību kvalitāti:
 Ļoti labi Labi Vidēji Slikti
Pasniedzēju uzstāšanās    
Sagatavotās prezentācijas    
Izdales materiāli    
Iespēja vairākus aspektus (piemēram, mācību kursus vai TV kanālus) mērīt pēc noteiktiem kritērijiem. Vērtēšanas kritērijus vari definēt pēc vajadzības, piemēram: nekad - reti - dažreiz - bieži; ļoti labi - labi - slikti - ļoti slikti; jā - nē - nezinu.
6) Hierarhijas jautājums (sakārto atbildes no 1 līdz ..)
Lūdzu novērtē, kas Tev dzīvē ir svarīgākais:
  Ģimene
  Draugi
  Mīlestība
  Panākumi karjerā
  Finansiālā labklājība
  Ārējais izskats
  Reliģija
Šajā jautājumā cilvēkam vajadzēs sakārtot atbildes pēc svarīguma pakāpes - piešķirot svarīgākajam atbilžu variantam pirmo vietu un vismazāk svarīgajam - pēdējo vietu. Ar šo jautājuma veidu vislabāk var novērtēt cilvēku vērtību sistēmu.
7) Jautājums ar atbildēm attēlu veidā
Kāda izkārtojuma telpās Jūs vislabāk vēlētos apmeklēt apmācības?
Tev ir iespēja uzdot jautājumu un kā atbilžu variantus ielādēt bildes. Piemēram, šajā jautājumā vari lūgt cilvēkiem izvēlēties attēlu(s), kas viņiem patīk vislabāk. Atbilžu variantiem vari izvēlēties divus veidus: 1) Izvēles jautājums (viena atbilde atļauta); 2) Izvēles jautājums (vairākas atbildes iespējamas).
8) Datuma jautājums
Kad Jūs apmeklējāt mūsu apmācības?
Šo jautājumu izmanto, ja vēlies saņemt atbildi datuma formā, piemēram noskaidrot respondenta dzimšanas datus.
9) Informācijas lauks
Tev ir iespēja sniegt informāciju respondentiem brīvā formā. Piemēram, informēt par vienas aptaujas daļas beigām un jaunas daļas sākumu; vai arī izteikt pateicību aptaujas noslēgumā.