Rezultāti

Rezultātu statistika un dati par respondentiem ir pieejami uzreiz, līdz ko pirmais respondents ir sniedzis atbildes uz visiem jautājumiem. Tādējādi var viegli sekot līdzi atbilžu statistikai un kontrolēt kurš vēl nav piedalījies aptaujā un nosūtīt ielūgumu atkārtoti.
VisiDati.lv Tev sniedz šādus datus par katru aptauju:
  • Rezultātu kopsavilkums par aptaujas jautājumiem, iekļaujot grafikus un procentuālo sadalījumu.
  • Respondentu kopsavilkums (dati par respondentiem).
  • Visas respondentu iesniegtās atbildes (Excel formātā).
  • Nosūti aptaujas rezultātu kopsavilkumu arī citiem, izmantojot rezultātu adresi-linku.

Aptaujas "Vērtību sistēma" rezultāti
Rezultāti Respondenti Excel Nosūtīt rezultātus
Respondentu statistika:
Respondentu skaits:
300
Vīrietis: 70
Sieviete: 230
Vidējais vecums: 23.5 gadi
Rezultātu kopsavilkums:
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
1. Kāds ir Jūsu augstākais pabeigtais izglītības līmenis? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
Pamatizglītība 59 bar1bar2  19.7%
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība 102 bar1bar2  34%
Nepabeigta augstākā izglītība (1-2 studiju gadi) 42 bar1bar2  14%
Augstākā izglītība 97 bar1bar2  32.3%
Iesniegto atbilžu summa 300  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
2. Darba pieredze
Nav pieredzes 75 bar1bar2  25%
1 – 2 gadu pieredze 84 bar1bar2  28%
3 – 5 gadu pieredze 62 bar1bar2  20.7%
5 - 10 gadu pieredze 35 bar1bar2  11.7%
10 un vairāk gadu pieredze 44 bar1bar2  14.7%
Iesniegto atbilžu summa 300  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
3. Lūdzu novērtē, kas Tev dzīvē ir svarīgākais:
Vieta Punkti
Ģimene 1 807
Mīlestība 2 954
Draugi 3 1109
Panākumi karjerā 4 1148
Ārējais izskats 5 1324
Finansiālā labklājība 6 1494
Reliģija 7 1558
Vieta nosaka atbilžu varianta nozīmīguma pakāpi. Augstāko vietu iegūst visnozīmīgākais atbilžu variants. Punkti ir visu respondentu izvēlēto vietu summa attiecīgajam atbilžu variantam.
Svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis mazāko punktu skaitu. Mazāk svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
4. Nauda (finansiālā labklājība) manā dzīvē ir
Mazsvarīga bar1bar2 Ļoti svarīga
6.57 / 10
Aptaujāto 301 respondentu vidējais novērtējums ir 6.57 (vērtējuma skalā no 1 līdz 10).
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
5. Citos cilvēkos visvairāk cienu:
Vieta Punkti
Uzticību 1 694
Atklātību 2 788
Prāta spējas 3 800
Panākumus karjerā 4 1061
Ārējo izskatu 5 1159
Vieta nosaka atbilžu varianta nozīmīguma pakāpi. Augstāko vietu iegūst visnozīmīgākais atbilžu variants. Punkti ir visu respondentu izvēlēto vietu summa attiecīgajam atbilžu variantam.
Svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis mazāko punktu skaitu. Mazāk svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
6. Es uzskatu:
Ļoti daudzas lietas savā dzīvē es veidoju un ietekmēju pats 145 bar1bar2  48.3%
Nav vērts plānot un mēģināt ietekmēt dzīves notikumus, ir kāds augstāks spēks, kas veido dzīvi mūsu vietā 23 bar1bar2  7.7%
Ir kāds augstāks spēks par mums, taču ja labi grib, arī mēs paši varam ietekmēt savu dzīvi 132 bar1bar2  44%
Iesniegto atbilžu summa 300  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
7. Pārsvarā es sevi un apkārtējos vērtēju:
Es esmu labs, bet citi ir slikti 22 bar1bar2  7.3%
Es esmu slikts, bet citi ir labi 25 bar1bar2  8.3%
Es esmu labs un arī citi ir labi 233 bar1bar2  77.7%
Es esmu slikts un arī citi slikti 20 bar1bar2  6.7%
Iesniegto atbilžu summa 300  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
8. Apskati attēlu. Ko šīs acis varētu liecināt par cilvēku?
img/user_q7/200018507_sm.jpg
Laimīgs cilvēks 220 bar1bar2  73.3%
Skumjš cilvēks 41 bar1bar2  13.7%
Grūti pateikt 39 bar1bar2  13%
Iesniegto atbilžu summa 300  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
9. Man svarīgāk ir:
Sekot savai sirdsbalsij 172 bar1bar2  57.3%
Sekot savam prātam 128 bar1bar2  42.7%
Iesniegto atbilžu summa 300  
10. Pēc Tavām domām, kādas vērtības šobrīd mūsu sabiedrībā tiek vērtētas visaugstāk?
1) Šobrīd nauda, vēlāk droši vien citas vērtības būs svarīgākas.
2) Nauda un vara
3) Katram vērtības ir atšķirīgas.
4) Domāju, ka nauda.
5) Panākumi un slava.
6) nauda
7) Nauda

Vara
8) Pēc iespejas labāku darbu,lai var uzturēt ģimeni....
9) Cieņa un attieksme.
10) Pārticīpa, vara.
11) vara un nauda
12) nnnn
13) Viennozīmīgi nauda, kā arī arējais izskats! Vēl varētu būt popularitāte sabiedrībā un draugu daudzums, "krutuma" pakāpe! Žēl, bet tiešām labi, jauki, strādīgi un izpalīdzīgi cilvēki paliek nenovērtēti!
14) nauda
15) Ietekmīgums
16) materiālās
17) godigums
18) prāta vētrtības
19) nauda vara
20) Maciņa biezums, izskats, stāvoklis sabiedrībā
21) Man šķiet, ka pašreiz sabiedrībā, politikā un Latvijā ir diezgan negāciju pilns laiks, kad mēs aizmirstam par vērtībām. Lai gan - visi esam tikai cilvēki - vienmēr augstu ir vērtēta cilvēku prāta spējas un uzticība.
22) spēja pielāgoties dažādām situācijām, izskats
23) materiālās vērtības.
24) izskats
25) Uz doto gbrīdi notiek sabiedrības vērtību maiņa. Ģimene ir galvenā vērtība, tad nauda, reliģija, mīlestība/miesiskā bauda, uzticība, cieņa, tolerance, pienākums
26) materiālais stāvoklis
27) Uzticība un godīgums.
28) Kā kurā sabiedrībā - degradētā - ārējais izskats un sexualitāte, augšupejošā, t.i. "normālā" - absolūtais balanss starp prātu, sildi un izskatu
29) nauda un vara
30) Uzticība.
31) Vara.
32) Vara
33) ārējais izskats un ieņēmumi, nauda
34) nauda
35) Vara
36) Nauda un karjera.
37) Mērķtiecība.
38) nauda, vara, sekss
39) nauda,vara un ārējais izskats.degredēta sabiedrība.
40) Pec manaam domaam katram cilveekam ir savas veertiibas,bet man shkjiet,ka lielaaka dalja cilveeku veertee materiaalo staavokli
41) ārējais izskats un ieņemamais amats
42) Ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju valstī, visaugstāk tiek vērtēta spēja nopelnīt jeb panākumi karjerā. Izteikti svarīgs vairumam latviešu arī ir ārējais izskats un sabiedriskais stāvoklis.
43) Mērķtiecība

Godīgums

Paklausīgums
44) Statuss sabiedriba,cik ietekmigs tu esi.Radosas spejas.
45) Maz ticības ir tam, ka mūsdienu sabiedrībā vispār kāda vērtība tiek augstu vērtēta, ja vien tas nav saistīts ar naudu.

Es domāju, ka cilvēki ir noilgojušies pēc patstāvības, mietpilsonības un labklājības.
46) 1.gimene

2.Nauda

3,draugi(miilestiiba)

4.izskats

5.vara
47) Popularitāte, karjeras izaugsme, maciņa biezums, izskats, prāta spējas, kaut kur pie beigām ir ģimene...
48) Prāts, spēja būt lābakam.
49) mantiskās
50) patiesas attiecības
51) socialais stavoklis, ietekme, popularitāte.
52) Daudz ko izsaka cilvēka izskats
53) Karjera (cik veiksmīgs esi jomā, kurā darbojies)

Ārējais izskats (ārprātīgs ķermeņa kults)
54) izglītība
55) Cilveka prata spejas un ka vins tas ir realizejis dzive, piemeram, karjiera!

Protams atšķiras sieviesu vertējums ar vīrieša vertejumu, lai gan ir situācijas, kur mēs esam pilnīgi vienadi un nav nozīmes dzimumam.....
56) Visaugstāk protams ir nauda un vara.. tad nāk mīlestība, ģimene..
57) mantiskās vērtības
58) Apģērbi, ārējais izskats, jauni cilvēki,
59) Nauda
60) mantiskās, jeb, sakot gudrākiem vārdiem- kapitāliskās
61) materiālās
62) Nauda un vara
63) Manuprāt, ģimeniskās vērtības un nauda.
64) nauda
65) Materiaalaa nodrishinaatiiba
66) hmmm... laikām naudai ir lielāka vērtība...
67) vara un bagatiba
68) Izdzīvo nekaukīgākais!
69) Nekaunība, vienaldzība
70) materiālās
71) nauda
72) vara
73) Nauda, vara, jaunība, prāts,
74) nauda
75) Izskats
76) NEZINU
77) karjera
78) izskats
79) izskats , naudas daudzums!
80) nauda, arejais izskats, prata spejas...
81) Materiālās, nauda un īpašumi
82) vērtību nav
83) ta gruti pateikt,ir daudzas vertibas
84) Materiālās, pašpielūgsmes
85) Materiālās!
86) NEZ
87) nauda, nauda, nauda
88) nauda, vara, izskats
89) Nauda?!
90) Izskats
91) nauda
92) Ārējais izskats, nauda, vara
93) POLITISKA PIEDERIBA

ATALGOJUMS
94) Īsti nemaz nezinu
95) ģimenes
96) nauda
97) uzticība
98) Nauda, ārējais izskats, vara
99) Nauda(finansiālais stāvoklis ģimenē... etc.), vara, vienādība.
100) karieras izaugsmes, laba izglītīga!
101) atbalstiba un sapratne.
102) Izskats, atieksme
103) Materiālais stāvoklis

Vieta sabiedrībā

Panākumi darbā
104) nauda, bauda, gimene
105) nauda, karjera, draudzība, izklaide, prieks
106) Materiālās.
107) Mīlestība
108) Karjera,panākumi un cik daudz naudas Tev ir!
109) Nauda un vara
110) izglītība
111) Nauda, Vara
112) manupraat, daudzi cilveeki skatas lielaakas karjeras iespeejas
113) Apņēmība, draudzība, uzticība
114) nespeju iedomatie
115) Nauda un vara!!!
116) materiālais stāvoklis,ārējais izskats
117) NAUDA
118) man liekas ka nau nekadas kas ir vertetas aukstak
119) godigums
120) nekas
121) Atklātība, prāta spējas.
122) izskats
123) Ģimene
124) nauda un vara
125) Stāvoklis sabiedrībā, izskats, nauda.
126) Pēc manām domām karjera kurā vietā tu dzivo vi tev ir laba alga un stabila dzive.!
127) hdfh
128) Aareejais izskats

Karjera
129) komunikabilitāte, ārējais izskats
130) Uzticība, ģimeniskums, mīlestība
131) Labsirdīgums. Tolerence. Godīgums
132) veiksminieks
133) mūsdienu sabiedrība ir tik zemi nolaidusies,ka tiek vērtētas tikai materiālās vērtības,kuras,manuprāt,nav pat 1% vērtas.

galvenokārt augstu tiek vērtēta nauda,vara un kvantitāte,nevis kvalitāte.
134) nauda
135) Diemžēl nauda.
136) Manuprāt, tās ir- ģimene, draugi, mīlestība, karjera un nauda.
137) Nauda:) Materiālais stāvoklis
138) sabiedrībā ir par daudz melu , maskējoties aiz menedžmenta , diplomātijas.
139) nauda, drošība, ģimene, draugi
140) Nauda, prestižs, vara
141) prāts,izskats
142) Nauda
143) Viennozīmīgi materiālās, jo bez tām vairs dzīvot nav iespējams.
144) Turīgums, vizuālais izskats un spēja ārti reaģēt
145) musu sabiedriba loti augstu tiek vertetas materialas vertibas nevis garigas vertibas
146) Stabils un labi apmaksāts darbs. Uzticība. Izglītība
147) ārējais izskats, materiālās vērtības, draugi,
148) ārējais izskats, naudas stāvoklis, popularitate cilveku acis
149) Uzticība ir nr.1!!!!
150) gribu aatraak izpildiit testu..
151) Uzticamība
152) statuss sabiedriba, ienakumu limenis, izglitiba
153) sekss, vara, nauda
154) godīgums

uzticība

atklātība
155) nauda, izskats
156) Nauda, karjera, vara
157) Materiālās vērtības -nauda, skaista mašīna, liela māja. Cilvēkos ir zudušas tādas vērtības kā taisnīgums, cieņa vienam pret otru. Mūsdienu sabiedrībā, mūsos trūkst empātijas, līdzi jušanas spējas, līdzpārdzīvošanas spējas.
158) nauda
159) nauda.panākumi.
160) gjimene, draugi, iizklaides
161) nu isti nezinu , bet vienu varu pateikt to ka cilveki musdienas doma tikai par sevi..
162) cilvēcīgums, izglītība
163) materiālās
164) Naudas,mīlestības
165) 1.prāts

2.Izskats.

3.amats
166) Materialās
167) materiālās.
168) nauda,vara
169) Ne pēc maniem uzskatiem, bet diemžēl man liekas, ka citi citos visaugstāk vērtē cik daudz tev ir varas un nauda.
170) nauda
171) nauda
172) Diemžēl , materiālās!
173) naudu
174) Naudas daudzums, spēja būt nežēlīgam un cietsirdīgam.
175) izglītība, ģimene
176) hvz
177) ārējais izskats
178) nauda, vara, skaistums.
179) mūsdienās vissvarīgākais cilvēkiem ir nauda, vara, ietekme. cilvēki ir aizmirsuši īstās vērtības.
180) nauda
181) Nauda.
182) atklātība šī vārda visplašākajā nozīmē, tikumība
183) Nauda, vara, izglitiba, gimene
184) Nauda
185) Nekadas jo neviens neko jaunu nevar izdomat! :D
186) Nauda.
187) Uzticiba
188) sexs
189) Izglītība, prasme sadarboties, komunikabilitāte u.c.
190) Aspraatiiba, gudriiba, karjerisms.
191) Spēja izcelties, darbaspējas, centība, neatlaidība, vieglprātīgums
192) sex
193) izglītība
194) io9k
195) karjera

stāvoklis sabiedrībā

nauda un vara
196) atklatiba

izpalidziba

draudziba

uzticiba
197) materiālās
198) visas
199) Nauda, darba un karjeras iespējas
200) materialas
201) Manuprāt, daudzi visaugstāk vērtē tieši izskatu, jo visur ir parādīts, kādam itkā jabūt cilvēkam, un cilvēki cenšas tiekties pēc tā ko redz. Kautgan nav tāda noteikta ideāla. Un, protams, lielākā daļa augstu vērtē lai viņiem būtu labāki panākumi nekā kādam citam, cenšas pārspēt citus.
202) viss kas saistīc ar naudu :(
203) Nezinu
204) Analitāte
205) Karjera, nauda, izskats, retāk ģimene, izglītība, godīgums
206) nauda
207) sociālais un finansiālais stāvoklis
208) Viennozīmīgi - materiālās
209) izskats
210) vairāk vai mazāk skatās pēc maciņa biezuma...
211) izklaide, tusiņi un kompānijas draugi. :)
212) Mīlestība
213) Vara un nauda. Diemžēl.. :(
214) vara, ietekme, matrilais stāvokis
215) uzticība, atklātība, draudzība
216) panākumi darbā, uzticība, precizitāte
217) Nauda, stāvoklis sabiedrībā vai konkrētā cilvēku grupā.
218) Izglītība, karjera.
219) prāta spējas, atbildības sajūta, inteliģence
220) Prasme komunicēt, sabiedriskums, atvērtība.
221) nauda
222) darbs un izglītība
223) izskats
224) nauda
225) darbs
226) materiālās
227) nauda, vara
228) Materiālas
229) mantiskās
230) nauda
231) Šlesers kurš gan cits!!! Kam nauda tam vara, kam vara tam pareizi uzskati!!
232) Latviešu sabiedrībā: Sūrais strādātājs - cietējs.

Tomēr caurmērā: Mīlestība, augstāks spēks, cilvēku dziļums, patiesums.
233) Nauda un stāvoklis sabiedrībā
234) Spēju būt optimistam un godīgam.
235) Nauda
236) Ir cilvēki, kas augstāk vērtē naudu un stāvokli sabiedrībā, bet ir arī cilv., kas vērtē augstāk labās īpašības.
237) nauda
238) materiālas
239) veiksmīgs darbs

mīlestība
240) Materiālās
241) nauda
242) Mīlestība
243) nauda
244) Ārējais izskats un prāta spējas
245) materiālās
246) Visaugstāk tiek vērtēti šādi līdzekļi, piem. naudas ieguve, naudas iztērēšana, utt.
247) Nauda, varaskāre:(
248) Nauda

Draugi un kopā pavadītais laiks ar viņiem
249) Gimene, draugi, milestiba, darbs.
250) Patiesa mīlestība, nauda, vara, skaistums, labais, godīgums
251) nauda
252) izturība
253) Grūti teikt, jo mūsdienās vērtības varbūt pastāv ģimenē, bet ārpus tās... kā džungļos. Laikam vis augstāk tiek vērtēta uzticība.
254) statuss
255) Uzticēšnās
256) 1. nauda

2. Es- viss man
257) Ģimene, mīlestība, nauda, veselība
258) nauda, sakari
259) Prāts
260) materiālās
261) izglitiba
262) Darbs, darbs, darbs
263) Nauda...
264) Materiālais stāvoklis un nodrošinātība...
265) Spēja pēc iespējas ātrāk nonākt pie mērķa

Mūžīgā jaunība
266) uzticiba
267) gudriba
268) Stāvoklis
269) Šajā momentā laikam materiālās!
270) nemāku tā pateikt.
271) Spēja priecāties par dzīvi
272) nauda,sekss,vara,popularitāte,panākumi,draugi,ģimene
273) nauda un vara

sekss
274) izskats , nauda un sabiedrības stāvoklis
275) stulbums
276) ģimeniskums
277) grūti pateikt- skatoties par kādiem cilvēkiem mēs runājam. Es personīgi visaugstāk vērtēju- godīgumu, atsaucību, izpalīdzību un toleranci.
278) Nauda, nauda un vēlreiz nauda, kas, manuprāt, ir nožēlojami! :)
279) ģimene, mīlestība, daudziem droši vien nauda
280) šobrīd ir tāds kā vērtību eklektisms, man liekas.

katrs vērtē ko grib, nu, visbiežāk, respektīvi, neko.
281) Es domāju ka nauda.
282) Izglītība un godīgums.
283) Domāju, ka visaugstāk šobrīd tiek vērtēts finansiālais stāvoklis...Man tas nešķiet jauki.
284) nauda un vara
285) 1.vara

2.ārējais izskats

3.prāta spējas

4.nauda
286) Laikam jau nekādas
287) materiālās
288) Nauda, materiālās vērtības, laba izglītība, labs darbs.

Noteikti - ārējas vērtības.
289) Ģimene; Finanses; Karjera; Draugi; Mīlestība
290) nauda.....
291) Materiālās
292) Sabiedrībā? tagad noteikti tā ir nauda
293) mantiskās vērtības (telefoni, datori, "krutas" mašīnas utt.)
294) Karjera, vara
295) nauda....
296) Lojalitāte, labākajā gadījumā, bet pārsvarā jau tomēr vara, ārējais izskats utt.
297) gimene
298) Neinteresējos ko domā sabiedrība, man tās viedoklis nav svarīgs
299) -
300) Materiālās
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
11. Kurā no attēliem ir jūtama lielāka mīlestība?
img/user_q8/200018507_sm.jpg 202 bar1bar2  67.3%
img/user_q8/200018508_sm.jpg 98 bar1bar2  32.7%
Iesniegto atbilžu summa 300  
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
12. Nākamajos 3 gados vairāk uzmanības plānoju veltīt: (vairākas atbildes iespējamas)
Ģimenei 176 bar1bar2  23.7%
Karjerai 182 bar1bar2  24.5%
Izglītībai 186 bar1bar2  25%
Ārējam izskatam 95 bar1bar2  12.8%
Pievērsīšos kādai reliģijai 6 bar1bar2  0.8%
Vēlos sakārtot savas mīlas lietas 98 bar1bar2  13.2%
Iesniegto atbilžu summa 743  

Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu summu.