Rezultāti

Rezultātu statistika un dati par respondentiem ir pieejami uzreiz, līdz ko pirmais respondents ir sniedzis atbildes uz visiem jautājumiem. Tādējādi var viegli sekot līdzi atbilžu statistikai un kontrolēt kurš vēl nav piedalījies aptaujā un nosūtīt ielūgumu atkārtoti.
VisiDati.lv Tev sniedz šādus datus par katru aptauju:
 • Rezultātu kopsavilkums par aptaujas jautājumiem, iekļaujot grafikus un procentuālo sadalījumu.
 • Respondentu kopsavilkums (dati par respondentiem).
 • Visas respondentu iesniegtās atbildes (Excel formātā).
 • Nosūti aptaujas rezultātu kopsavilkumu arī citiem, izmantojot rezultātu adresi-linku.

 • Aptaujas "Vērtību sistēma" rezultāti
  Rezultāti Respondenti Excel Nosūtīt rezultātus
  Respondentu statistika:
  Respondentu skaits:
  300
  Vīrietis: 70
  Sieviete: 230
  Vidējais vecums: 23.5 gadi
  Rezultātu kopsavilkums:
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  1. Kāds ir Jūsu augstākais pabeigtais izglītības līmenis? (atbilde uz jautājumu nav obligāta)
  Pamatizglītība 59 bar1bar2  19.7%
  Vidējā vai vidējā speciālā izglītība 102 bar1bar2  34%
  Nepabeigta augstākā izglītība (1-2 studiju gadi) 42 bar1bar2  14%
  Augstākā izglītība 97 bar1bar2  32.3%
  Iesniegto atbilžu summa 300  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  2. Darba pieredze
  Nav pieredzes 75 bar1bar2  25%
  1 – 2 gadu pieredze 84 bar1bar2  28%
  3 – 5 gadu pieredze 62 bar1bar2  20.7%
  5 - 10 gadu pieredze 35 bar1bar2  11.7%
  10 un vairāk gadu pieredze 44 bar1bar2  14.7%
  Iesniegto atbilžu summa 300  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  3. Lūdzu novērtē, kas Tev dzīvē ir svarīgākais:
  Vieta Punkti
  Ģimene 1 807
  Mīlestība 2 954
  Draugi 3 1109
  Panākumi karjerā 4 1148
  Ārējais izskats 5 1324
  Finansiālā labklājība 6 1494
  Reliģija 7 1558
  Vieta nosaka atbilžu varianta nozīmīguma pakāpi. Augstāko vietu iegūst visnozīmīgākais atbilžu variants. Punkti ir visu respondentu izvēlēto vietu summa attiecīgajam atbilžu variantam.
  Svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis mazāko punktu skaitu. Mazāk svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  4. Nauda (finansiālā labklājība) manā dzīvē ir
  Mazsvarīga bar1bar2 Ļoti svarīga
  6.57 / 10
  Aptaujāto 301 respondentu vidējais novērtējums ir 6.57 (vērtējuma skalā no 1 līdz 10).
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  5. Citos cilvēkos visvairāk cienu:
  Vieta Punkti
  Uzticību 1 694
  Atklātību 2 788
  Prāta spējas 3 800
  Panākumus karjerā 4 1061
  Ārējo izskatu 5 1159
  Vieta nosaka atbilžu varianta nozīmīguma pakāpi. Augstāko vietu iegūst visnozīmīgākais atbilžu variants. Punkti ir visu respondentu izvēlēto vietu summa attiecīgajam atbilžu variantam.
  Svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis mazāko punktu skaitu. Mazāk svarīgākais atbilžu variants ir tas, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  6. Es uzskatu:
  Ļoti daudzas lietas savā dzīvē es veidoju un ietekmēju pats 145 bar1bar2  48.3%
  Nav vērts plānot un mēģināt ietekmēt dzīves notikumus, ir kāds augstāks spēks, kas veido dzīvi mūsu vietā 23 bar1bar2  7.7%
  Ir kāds augstāks spēks par mums, taču ja labi grib, arī mēs paši varam ietekmēt savu dzīvi 132 bar1bar2  44%
  Iesniegto atbilžu summa 300  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  7. Pārsvarā es sevi un apkārtējos vērtēju:
  Es esmu labs, bet citi ir slikti 22 bar1bar2  7.3%
  Es esmu slikts, bet citi ir labi 25 bar1bar2  8.3%
  Es esmu labs un arī citi ir labi 233 bar1bar2  77.7%
  Es esmu slikts un arī citi slikti 20 bar1bar2  6.7%
  Iesniegto atbilžu summa 300  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  8. Apskati attēlu. Ko šīs acis varētu liecināt par cilvēku?
  img/user_q7/200018507_sm.jpg
  Laimīgs cilvēks 220 bar1bar2  73.3%
  Skumjš cilvēks 41 bar1bar2  13.7%
  Grūti pateikt 39 bar1bar2  13%
  Iesniegto atbilžu summa 300  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  9. Man svarīgāk ir:
  Sekot savai sirdsbalsij 172 bar1bar2  57.3%
  Sekot savam prātam 128 bar1bar2  42.7%
  Iesniegto atbilžu summa 300  
  10. Pēc Tavām domām, kādas vērtības šobrīd mūsu sabiedrībā tiek vērtētas visaugstāk?
  1) Šobrīd nauda, vēlāk droši vien citas vērtības būs svarīgākas.
  2) Nauda un vara
  3) Katram vērtības ir atšķirīgas.
  4) Domāju, ka nauda.
  5) Panākumi un slava.
  6) nauda
  7) Nauda

  Vara
  8) Pēc iespejas labāku darbu,lai var uzturēt ģimeni....
  9) Cieņa un attieksme.
  10) Pārticīpa, vara.
  11) vara un nauda
  12) nnnn
  13) Viennozīmīgi nauda, kā arī arējais izskats! Vēl varētu būt popularitāte sabiedrībā un draugu daudzums, "krutuma" pakāpe! Žēl, bet tiešām labi, jauki, strādīgi un izpalīdzīgi cilvēki paliek nenovērtēti!
  14) nauda
  15) Ietekmīgums
  16) materiālās
  17) godigums
  18) prāta vētrtības
  19) nauda vara
  20) Maciņa biezums, izskats, stāvoklis sabiedrībā
  21) Man šķiet, ka pašreiz sabiedrībā, politikā un Latvijā ir diezgan negāciju pilns laiks, kad mēs aizmirstam par vērtībām. Lai gan - visi esam tikai cilvēki - vienmēr augstu ir vērtēta cilvēku prāta spējas un uzticība.
  22) spēja pielāgoties dažādām situācijām, izskats
  23) materiālās vērtības.
  24) izskats
  25) Uz doto gbrīdi notiek sabiedrības vērtību maiņa. Ģimene ir galvenā vērtība, tad nauda, reliģija, mīlestība/miesiskā bauda, uzticība, cieņa, tolerance, pienākums
  26) materiālais stāvoklis
  27) Uzticība un godīgums.
  28) Kā kurā sabiedrībā - degradētā - ārējais izskats un sexualitāte, augšupejošā, t.i. "normālā" - absolūtais balanss starp prātu, sildi un izskatu
  29) nauda un vara
  30) Uzticība.
  31) Vara.
  32) Vara
  33) ārējais izskats un ieņēmumi, nauda
  34) nauda
  35) Vara
  36) Nauda un karjera.
  37) Mērķtiecība.
  38) nauda, vara, sekss
  39) nauda,vara un ārējais izskats.degredēta sabiedrība.
  40) Pec manaam domaam katram cilveekam ir savas veertiibas,bet man shkjiet,ka lielaaka dalja cilveeku veertee materiaalo staavokli
  41) ārējais izskats un ieņemamais amats
  42) Ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju valstī, visaugstāk tiek vērtēta spēja nopelnīt jeb panākumi karjerā. Izteikti svarīgs vairumam latviešu arī ir ārējais izskats un sabiedriskais stāvoklis.
  43) Mērķtiecība

  Godīgums

  Paklausīgums
  44) Statuss sabiedriba,cik ietekmigs tu esi.Radosas spejas.
  45) Maz ticības ir tam, ka mūsdienu sabiedrībā vispār kāda vērtība tiek augstu vērtēta, ja vien tas nav saistīts ar naudu.

  Es domāju, ka cilvēki ir noilgojušies pēc patstāvības, mietpilsonības un labklājības.
  46) 1.gimene

  2.Nauda

  3,draugi(miilestiiba)

  4.izskats

  5.vara
  47) Popularitāte, karjeras izaugsme, maciņa biezums, izskats, prāta spējas, kaut kur pie beigām ir ģimene...
  48) Prāts, spēja būt lābakam.
  49) mantiskās
  50) patiesas attiecības
  51) socialais stavoklis, ietekme, popularitāte.
  52) Daudz ko izsaka cilvēka izskats
  53) Karjera (cik veiksmīgs esi jomā, kurā darbojies)

  Ārējais izskats (ārprātīgs ķermeņa kults)
  54) izglītība
  55) Cilveka prata spejas un ka vins tas ir realizejis dzive, piemeram, karjiera!

  Protams atšķiras sieviesu vertējums ar vīrieša vertejumu, lai gan ir situācijas, kur mēs esam pilnīgi vienadi un nav nozīmes dzimumam.....
  56) Visaugstāk protams ir nauda un vara.. tad nāk mīlestība, ģimene..
  57) mantiskās vērtības
  58) Apģērbi, ārējais izskats, jauni cilvēki,
  59) Nauda
  60) mantiskās, jeb, sakot gudrākiem vārdiem- kapitāliskās
  61) materiālās
  62) Nauda un vara
  63) Manuprāt, ģimeniskās vērtības un nauda.
  64) nauda
  65) Materiaalaa nodrishinaatiiba
  66) hmmm... laikām naudai ir lielāka vērtība...
  67) vara un bagatiba
  68) Izdzīvo nekaukīgākais!
  69) Nekaunība, vienaldzība
  70) materiālās
  71) nauda
  72) vara
  73) Nauda, vara, jaunība, prāts,
  74) nauda
  75) Izskats
  76) NEZINU
  77) karjera
  78) izskats
  79) izskats , naudas daudzums!
  80) nauda, arejais izskats, prata spejas...
  81) Materiālās, nauda un īpašumi
  82) vērtību nav
  83) ta gruti pateikt,ir daudzas vertibas
  84) Materiālās, pašpielūgsmes
  85) Materiālās!
  86) NEZ
  87) nauda, nauda, nauda
  88) nauda, vara, izskats
  89) Nauda?!
  90) Izskats
  91) nauda
  92) Ārējais izskats, nauda, vara
  93) POLITISKA PIEDERIBA

  ATALGOJUMS
  94) Īsti nemaz nezinu
  95) ģimenes
  96) nauda
  97) uzticība
  98) Nauda, ārējais izskats, vara
  99) Nauda(finansiālais stāvoklis ģimenē... etc.), vara, vienādība.
  100) karieras izaugsmes, laba izglītīga!
  101) atbalstiba un sapratne.
  102) Izskats, atieksme
  103) Materiālais stāvoklis

  Vieta sabiedrībā

  Panākumi darbā
  104) nauda, bauda, gimene
  105) nauda, karjera, draudzība, izklaide, prieks
  106) Materiālās.
  107) Mīlestība
  108) Karjera,panākumi un cik daudz naudas Tev ir!
  109) Nauda un vara
  110) izglītība
  111) Nauda, Vara
  112) manupraat, daudzi cilveeki skatas lielaakas karjeras iespeejas
  113) Apņēmība, draudzība, uzticība
  114) nespeju iedomatie
  115) Nauda un vara!!!
  116) materiālais stāvoklis,ārējais izskats
  117) NAUDA
  118) man liekas ka nau nekadas kas ir vertetas aukstak
  119) godigums
  120) nekas
  121) Atklātība, prāta spējas.
  122) izskats
  123) Ģimene
  124) nauda un vara
  125) Stāvoklis sabiedrībā, izskats, nauda.
  126) Pēc manām domām karjera kurā vietā tu dzivo vi tev ir laba alga un stabila dzive.!
  127) hdfh
  128) Aareejais izskats

  Karjera
  129) komunikabilitāte, ārējais izskats
  130) Uzticība, ģimeniskums, mīlestība
  131) Labsirdīgums. Tolerence. Godīgums
  132) veiksminieks
  133) mūsdienu sabiedrība ir tik zemi nolaidusies,ka tiek vērtētas tikai materiālās vērtības,kuras,manuprāt,nav pat 1% vērtas.

  galvenokārt augstu tiek vērtēta nauda,vara un kvantitāte,nevis kvalitāte.
  134) nauda
  135) Diemžēl nauda.
  136) Manuprāt, tās ir- ģimene, draugi, mīlestība, karjera un nauda.
  137) Nauda:) Materiālais stāvoklis
  138) sabiedrībā ir par daudz melu , maskējoties aiz menedžmenta , diplomātijas.
  139) nauda, drošība, ģimene, draugi
  140) Nauda, prestižs, vara
  141) prāts,izskats
  142) Nauda
  143) Viennozīmīgi materiālās, jo bez tām vairs dzīvot nav iespējams.
  144) Turīgums, vizuālais izskats un spēja ārti reaģēt
  145) musu sabiedriba loti augstu tiek vertetas materialas vertibas nevis garigas vertibas
  146) Stabils un labi apmaksāts darbs. Uzticība. Izglītība
  147) ārējais izskats, materiālās vērtības, draugi,
  148) ārējais izskats, naudas stāvoklis, popularitate cilveku acis
  149) Uzticība ir nr.1!!!!
  150) gribu aatraak izpildiit testu..
  151) Uzticamība
  152) statuss sabiedriba, ienakumu limenis, izglitiba
  153) sekss, vara, nauda
  154) godīgums

  uzticība

  atklātība
  155) nauda, izskats
  156) Nauda, karjera, vara
  157) Materiālās vērtības -nauda, skaista mašīna, liela māja. Cilvēkos ir zudušas tādas vērtības kā taisnīgums, cieņa vienam pret otru. Mūsdienu sabiedrībā, mūsos trūkst empātijas, līdzi jušanas spējas, līdzpārdzīvošanas spējas.
  158) nauda
  159) nauda.panākumi.
  160) gjimene, draugi, iizklaides
  161) nu isti nezinu , bet vienu varu pateikt to ka cilveki musdienas doma tikai par sevi..
  162) cilvēcīgums, izglītība
  163) materiālās
  164) Naudas,mīlestības
  165) 1.prāts

  2.Izskats.

  3.amats
  166) Materialās
  167) materiālās.
  168) nauda,vara
  169) Ne pēc maniem uzskatiem, bet diemžēl man liekas, ka citi citos visaugstāk vērtē cik daudz tev ir varas un nauda.
  170) nauda
  171) nauda
  172) Diemžēl , materiālās!
  173) naudu
  174) Naudas daudzums, spēja būt nežēlīgam un cietsirdīgam.
  175) izglītība, ģimene
  176) hvz
  177) ārējais izskats
  178) nauda, vara, skaistums.
  179) mūsdienās vissvarīgākais cilvēkiem ir nauda, vara, ietekme. cilvēki ir aizmirsuši īstās vērtības.
  180) nauda
  181) Nauda.
  182) atklātība šī vārda visplašākajā nozīmē, tikumība
  183) Nauda, vara, izglitiba, gimene
  184) Nauda
  185) Nekadas jo neviens neko jaunu nevar izdomat! :D
  186) Nauda.
  187) Uzticiba
  188) sexs
  189) Izglītība, prasme sadarboties, komunikabilitāte u.c.
  190) Aspraatiiba, gudriiba, karjerisms.
  191) Spēja izcelties, darbaspējas, centība, neatlaidība, vieglprātīgums
  192) sex
  193) izglītība
  194) io9k
  195) karjera

  stāvoklis sabiedrībā

  nauda un vara
  196) atklatiba

  izpalidziba

  draudziba

  uzticiba
  197) materiālās
  198) visas
  199) Nauda, darba un karjeras iespējas
  200) materialas
  201) Manuprāt, daudzi visaugstāk vērtē tieši izskatu, jo visur ir parādīts, kādam itkā jabūt cilvēkam, un cilvēki cenšas tiekties pēc tā ko redz. Kautgan nav tāda noteikta ideāla. Un, protams, lielākā daļa augstu vērtē lai viņiem būtu labāki panākumi nekā kādam citam, cenšas pārspēt citus.
  202) viss kas saistīc ar naudu :(
  203) Nezinu
  204) Analitāte
  205) Karjera, nauda, izskats, retāk ģimene, izglītība, godīgums
  206) nauda
  207) sociālais un finansiālais stāvoklis
  208) Viennozīmīgi - materiālās
  209) izskats
  210) vairāk vai mazāk skatās pēc maciņa biezuma...
  211) izklaide, tusiņi un kompānijas draugi. :)
  212) Mīlestība
  213) Vara un nauda. Diemžēl.. :(
  214) vara, ietekme, matrilais stāvokis
  215) uzticība, atklātība, draudzība
  216) panākumi darbā, uzticība, precizitāte
  217) Nauda, stāvoklis sabiedrībā vai konkrētā cilvēku grupā.
  218) Izglītība, karjera.
  219) prāta spējas, atbildības sajūta, inteliģence
  220) Prasme komunicēt, sabiedriskums, atvērtība.
  221) nauda
  222) darbs un izglītība
  223) izskats
  224) nauda
  225) darbs
  226) materiālās
  227) nauda, vara
  228) Materiālas
  229) mantiskās
  230) nauda
  231) Šlesers kurš gan cits!!! Kam nauda tam vara, kam vara tam pareizi uzskati!!
  232) Latviešu sabiedrībā: Sūrais strādātājs - cietējs.

  Tomēr caurmērā: Mīlestība, augstāks spēks, cilvēku dziļums, patiesums.
  233) Nauda un stāvoklis sabiedrībā
  234) Spēju būt optimistam un godīgam.
  235) Nauda
  236) Ir cilvēki, kas augstāk vērtē naudu un stāvokli sabiedrībā, bet ir arī cilv., kas vērtē augstāk labās īpašības.
  237) nauda
  238) materiālas
  239) veiksmīgs darbs

  mīlestība
  240) Materiālās
  241) nauda
  242) Mīlestība
  243) nauda
  244) Ārējais izskats un prāta spējas
  245) materiālās
  246) Visaugstāk tiek vērtēti šādi līdzekļi, piem. naudas ieguve, naudas iztērēšana, utt.
  247) Nauda, varaskāre:(
  248) Nauda

  Draugi un kopā pavadītais laiks ar viņiem
  249) Gimene, draugi, milestiba, darbs.
  250) Patiesa mīlestība, nauda, vara, skaistums, labais, godīgums
  251) nauda
  252) izturība
  253) Grūti teikt, jo mūsdienās vērtības varbūt pastāv ģimenē, bet ārpus tās... kā džungļos. Laikam vis augstāk tiek vērtēta uzticība.
  254) statuss
  255) Uzticēšnās
  256) 1. nauda

  2. Es- viss man
  257) Ģimene, mīlestība, nauda, veselība
  258) nauda, sakari
  259) Prāts
  260) materiālās
  261) izglitiba
  262) Darbs, darbs, darbs
  263) Nauda...
  264) Materiālais stāvoklis un nodrošinātība...
  265) Spēja pēc iespējas ātrāk nonākt pie mērķa

  Mūžīgā jaunība
  266) uzticiba
  267) gudriba
  268) Stāvoklis
  269) Šajā momentā laikam materiālās!
  270) nemāku tā pateikt.
  271) Spēja priecāties par dzīvi
  272) nauda,sekss,vara,popularitāte,panākumi,draugi,ģimene
  273) nauda un vara

  sekss
  274) izskats , nauda un sabiedrības stāvoklis
  275) stulbums
  276) ģimeniskums
  277) grūti pateikt- skatoties par kādiem cilvēkiem mēs runājam. Es personīgi visaugstāk vērtēju- godīgumu, atsaucību, izpalīdzību un toleranci.
  278) Nauda, nauda un vēlreiz nauda, kas, manuprāt, ir nožēlojami! :)
  279) ģimene, mīlestība, daudziem droši vien nauda
  280) šobrīd ir tāds kā vērtību eklektisms, man liekas.

  katrs vērtē ko grib, nu, visbiežāk, respektīvi, neko.
  281) Es domāju ka nauda.
  282) Izglītība un godīgums.
  283) Domāju, ka visaugstāk šobrīd tiek vērtēts finansiālais stāvoklis...Man tas nešķiet jauki.
  284) nauda un vara
  285) 1.vara

  2.ārējais izskats

  3.prāta spējas

  4.nauda
  286) Laikam jau nekādas
  287) materiālās
  288) Nauda, materiālās vērtības, laba izglītība, labs darbs.

  Noteikti - ārējas vērtības.
  289) Ģimene; Finanses; Karjera; Draugi; Mīlestība
  290) nauda.....
  291) Materiālās
  292) Sabiedrībā? tagad noteikti tā ir nauda
  293) mantiskās vērtības (telefoni, datori, "krutas" mašīnas utt.)
  294) Karjera, vara
  295) nauda....
  296) Lojalitāte, labākajā gadījumā, bet pārsvarā jau tomēr vara, ārējais izskats utt.
  297) gimene
  298) Neinteresējos ko domā sabiedrība, man tās viedoklis nav svarīgs
  299) -
  300) Materiālās
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  11. Kurā no attēliem ir jūtama lielāka mīlestība?
  img/user_q8/200018507_sm.jpg 202 bar1bar2  67.3%
  img/user_q8/200018508_sm.jpg 98 bar1bar2  32.7%
  Iesniegto atbilžu summa 300  
  StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
  12. Nākamajos 3 gados vairāk uzmanības plānoju veltīt: (vairākas atbildes iespējamas)
  Ģimenei 176 bar1bar2  23.7%
  Karjerai 182 bar1bar2  24.5%
  Izglītībai 186 bar1bar2  25%
  Ārējam izskatam 95 bar1bar2  12.8%
  Pievērsīšos kādai reliģijai 6 bar1bar2  0.8%
  Vēlos sakārtot savas mīlas lietas 98 bar1bar2  13.2%
  Iesniegto atbilžu summa 743  

  Skaidrojums: Izvēlēto atbilžu summa ir iegūta saskaitot respondentu visas atzīmētās atbildes uz šo jautājumu. Katras atbildes procentuālā vērtība tiek iegūta konkrētās atbildes izvēlēto reižu skaitu dalot ar kopējo iesniegto atbilžu summu.