VisiDati.lv piedāvā dažādus reģistrācijas veidus – piemērotus Tavām vajadzībām.
Pamata funkcijas aptaujas veikšanai līdz 50 respondentiem ir pieejamas bez maksas.

 
 
Bezmaksas
aptaujas
Standarta
aptaujas
Profesionālās
aptaujas
Maksa bezmaksas Eur 7.50 Eur 53.50
Lietošanas periods 3 mēneši 3 mēneši 12 mēneši
Aptauju skaits 3 neierobežots neierobežots
Maksimālais aptaujas jautājumu skaits 10 neierobežots neierobežots
Maksimālais aptaujas respondentu skaits 50 200 neierobežots
Pieeja VisiDati.lv respondentu datu bāzei par maksu par maksu par maksu
Rezultātu kopsavilkums ok ok ok
Rezultātu kopsavilkums Excel formātā ok ok ok
Pilni aptaujas dati (katra respondenta atbildes) Excel - ok ok
Iespēja mainīt aptaujas izskatu un logo - ok ok
Iespēja mainīt rezultātu kopsavilkuma diagrammas
ok