VisiDati.lv piedāvā dažādus reģistrācijas veidus – piemērotus Tavām vajadzībām.
Visas funkcijas aptaujas veikšanai līdz 300 respondentiem ir pieejamas bez maksas.

 
 
Standarta
aptaujas
Profesionālās
aptaujas
Maksa bezmaksas Eur 53.50
Lietošanas periods 3 mēneši 12 mēneši
Maksimālais aptaujas respondentu skaits 300 neierobežots
Aptauju skaits 3 neierobežots
Maksimālais aptaujas jautājumu skaits neierobežots neierobežots
Pieeja VisiDati.lv respondentu datu bāzei par maksu par maksu
Rezultātu kopsavilkums ok ok
Rezultātu kopsavilkums Excel formātā ok ok
Pilni aptaujas dati (katra respondenta atbildes) Excel ok ok
Iespēja mainīt aptaujas izskatu un logo ok ok
Iespēja mainīt rezultātu kopsavilkuma diagrammas
           
ok
ok
Rezultātu filtrs - ok
Iespēja pievienot papildus valodas aptaujai - ok
Atbilžu variantu randomizēta rotēšana - ok