Respondentu piesaiste

VisiDati.lv ir pētījumu kompānijas SolidData izveidotais aptauju rīks internetā. SolidData specializējas pētījumu tehniskajā nodrošināšanā un respondentu kopas piesaistē.

Lai nodrošinātu respondentu izlasi, SolidData uztur respondentu datu bāzi Baltijas valstīs. Iespēju piekļūt Jūsu mērķauditorijai un pakalpojuma izceojumus var uzzināt sazinoties ar SolidData, izmantojot kontaktu sadaļu.
  • Respondentu datu bāze reprezentatīva Latvijas, Lietuvas, Igaunijas populācijām
  • Iespēja īsā laikā iegūt vēlamo respondentu skaitu
  • Vajadzīgā respondentu skaita noteikšana, ņemot vērā pētījuma mērķa grupu
  • Iespēja aizsniegt dažādas mērķa grupas

Uzņēmums darbojas saskaņā ar industrijas vadošo pētījumu asociāciju (ESOMAR un MRS) kvalitātes un datu aizsardzības principiem.
SolidData klienti augstu vērtē rezultātu iegūšanas ātrumu, spēju iekļauties pētījumu budžetos un sniegto pakalpojumu kvalitāti.