Aptauja Cienījamais Kokneses novada iedzīvotāj, izsaki savu viedokli kopīgai novada attīstībai!
Kokneses novada dome aicina piedalīties aptaujā ar mērķi noskaidrot sabiedrības viedokli par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti novadā un nepieciešamajiem uzlabojumiem turpmāk.
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis tiks izmantots pašvaldības darba uzlabošanai un lēmumu pieņemšanai par novada attīstību. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Lūdzam atbildēt uz visiem anketā iekļautajiem jautājumiem.
Iedzīvotāju aptauja notiek no 2017.gada 11.septembra līdz 16.oktobrim
Iepriekš pateicamies par veltīto laiku un izteikto viedokli!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.