Aptauja par pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Suntažu ielā 2, Ogrē
2014. gada 13. novembrī biedrība “Vecāki kopā” prezentēja Ogres novada domes deputātiem ieceri par pakalpojumu nodrošināšanas iespējām dažāda vecuma cilvēkiem ar garīgas attīstības un funkcionāliem traucējumiem, un ar domes deputātu atbalstu pašvaldība iesaistījās deinstucionalizācijas projektā.

Turpinot sociālo pakalpojumu pieejamības iespēju paplašināšanu, Ogres novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu šogad īsteno projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ogres novadā”.

Realizējot šo projektu, paredzēts pārbūvēt Suntažu ielā 2, Ogrē, esošo ēku, kurā jau šobrīd tiek nodrošināti pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem, un blakus tai uzbūvēt jaunu ēku.

Projekta rezultātā Suntažu ielā 2, Ogrē, tiks nodrošināti šādi pakalpojumi:
- grupu dzīvokļi 10 pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
- “atelpas brīža” infrastruktūra ar 3 vietām, kopā 12 personām ar garīga rakstura traucējumiem;
- rehabilitācija un dienas aprūpes centrs ar 10 vietām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
- sociālā rehabilitācija.

Ņemot vērā šobrīd sabiedrības neviennozīmīgo nostāju pret šī projekta īstenošanu, Ogres novada pašvaldība rīko aptauju un aicina iedzīvotājus paust savu viedokli par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Suntažu ielā 2, Ogrē, izmantošanu deinstucionalizācijas projektā paredzētajam mērķim.