Aptauja Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada iedzīvotājiem
Cienījamais aptaujas dalībniek!
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada pašvaldībām ir svarīga iedzīvotāju līdzdalība un iesaiste kopīgā jaunveidojamā Bauskas novada attīstības plānošanā, tāpēc aicinām piedalīties attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un atbildēt uz jautājumiem!

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par jaunveidojamā Bauskas novada attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem. Vēlamies noskaidrot arī Jūsu priekšlikumus par novada attīstības prioritātēm un attīstības virzieniem.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā pašvaldību mājas lapās.


Aptauja norit līdz 2021.gada 20.maijam.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.