Aptauja Pieteikums diskusijām par investīcijām Vidzemes plānošanas reģionā
Vidzemes plānošanas reģions ir noslēdzis līgumu ar SIA “Kemers Business and Law Company” par “Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes stratēģija Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas jomām” izstrādi.
Stratēģijā būs noteiktas 14 prioritārās investīciju piesaistes teritorijas, divas katrā no prioritārajām viedās specializācijas jomām:
• kokapstrāde, iekļaujot mēbeļu ražošanu;
• pārtikas un dzērienu ražošana;
• mežsaimniecība;
• lauksaimniecība, iekļaujot lopkopību;
• atjaunojamo resursu enerģijas ražošana;
• veselības rehabilitācija un aprūpe;
• zilā bioekonomika, iekļaujot zivsaimniecību.

Stratēģijas izstrādes gaitā mums ir svarīgi uzzināt Vidzemes reģionā strādājošo uzņēmēju, iestāžu un biedrību viedokli, kā arī iedzīvotāju skatījumu uz investīcijām nākotnē. Tāpēc aicinām piedalīties fokusa grupas diskusijās viedās specializācijas jomās.