Vērtējums par kādu pasākumu / apmācībām

Paldies par dalību mūsu pasākumā. Lai nākotnē varētu noorganizēt vēl labāku pasākumu, mums ir ļoti svarīgs Jūsu vērtējums par notikušo un vēlmēm nākotnē.
1. Kad Jūs apmeklējāt mūsu apmācības?
2. Kuras no pasākuma daļām Jūs apmeklējāt? (vairākas atbildes iespējamas)
3. Ar kādu mērķi Jūs ierādāties uz pasākumu?
4. Vai Jūsu mērķi pasākuma laikā īstenojās?
5. Kopumā pasākums bija
 1234567 
Ļoti slikts       Ļoti labs
6. Lūdzu novērtējiet apmācību kvalitāti:
 
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Pasniedzēju uzstāšanās
    
Sagatavotās prezentācijas
    
Izdales materiāli
    
7. Lūdzu, sakārtojiet pēc nozīmīguma pakāpes, kas Jums ir svarīgi šādās apmācībās?
  Prezentāciju saturs un informācijas kvalitāte
  Iespēja apgūt jaunas praktiskās iemaņas
  Iespēja iegūt jaunus kontaktus ar cilvēkiem savā nozarē
  Pieredzējuši, zinoši pasniedzēji
  Iespēja labi pavadīt laiku kopā ar kolēģiem
8. Kā pasākums Jums palīdzēja:
 
Ļoti labi
Labi
Vidēji
Slikti
Iegūt papildus zināšanas
    
Apgūt praktiskās iemaņas
    
Iegūt jaunus kontaktus ar cilvēkiem Jūsu nozarē
    
9. Kādas tēmas un pasniedzējus Jūs vēlētos turpmāk dzirdēt šādos pasākumos?
10. Kāda izkārtojuma telpās Jūs vislabāk vēlētos apmeklēt apmācības?
11. Kura(s) diena nedēļā Jums ir piemērotākā, lai apmeklētu šādus pasākumus? (vairākas atbildes iespējamas)
12. Citi komentāri, priekšlikumi, atsauksmes?