Aptauju paraugi

VisiDati.lv piedāvā jau gatavus aptauju paraugus par dažādām tēmām. Šīs aptaujas Tu vari izmantot kā pamatu savu anketu veidošanai attiecīgi dzēšot, pieliekot klāt vai rediģējot kādu no jautājumiem.
Vērtību sistēma
14 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Reklāmas kampaņas novērtējums
12 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Apple un HP zīmolu uztvere
11 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Klientu aptauja
15 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Darbinieku attieksmes aptauja
13 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Darbinieku motivācija
7 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Darbinieku novērtēšanas anketa
20 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Vērtējums par kādu pasākumu / apmācībām
11 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Interneta lietošanas paradumi
12 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Iepirkšanās
15 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Kredītsaistības
12 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Studējošā ikmēneša tēriņi
9 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt