Aptauju paraugi

VisiDati.lv piedāvā jau gatavus aptauju paraugus par dažādām tēmām. Šīs aptaujas Tu vari izmantot kā pamatu savu anketu veidošanai attiecīgi dzēšot, pieliekot klāt vai rediģējot kādu no jautājumiem.
Vērtību sistēma
12 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Reklāmas kampaņas novērtējums
11 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Zīmolu novērtējums
16 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Klientu aptauja
11 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Darbinieku attieksmes aptauja
12 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Darbinieku apmierinatība
7 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Darbinieku novērtēšanas anketa
20 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Vērtējums par kādu pasākumu / apmācībām
12 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Interneta lietošanas paradumi
8 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Iepirkšanās
10 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Kredītsaistības
9 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Tēriņi un finanšu labklājība
11 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Demogrāfiskie jautājumi
16 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt
Cik labi Tu mani zini?
18 jautājumi
  Apskatīt   Sākt aizpildīt