Klientu aptauja

Labdien!
Lai pilnveidotu mūsu darba kvalitāti un sadarbību ar klientiem, lūdzam Jums sniegt novērtējumu par mūsu uzņēmuma darbu, kā arī priekšlikumus turpmākās sadarbības attīstīšanai. Anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 10 minūtes Jūsu laika.
Norādiet informāciju par sevi:
Dzimums
Vecums
Nodarbošanās
1. Cik bieži Jūs izmantojat mūsu uzņēmuma pakalpojumus / produktus?
Katru dienu
Aptuveni reizi nedēļā
Aptuveni reizi mēnesī
Retāk nekā reizi mēnesī
2. Cik sen Jūs lietojat mūsu uzņēmuma pakalpojumus / produktus?
Vienu mēnesi vai mazāk
No 1 līdz 6 mēnešiem
Vairāk kā 6 mēnešus
3. Kad Jūs pēdējo reizi iegādājāties kādu mūsu produktu / pakalpojumu?
4. Kādās jomās Jūs lietojiet mūsu pakalpojumus / produktus? (vairākas atbildes iespējamas)
Darbā
Mājās
Mācībās
Brīvā laika pavadīšanas nolūkos
Citur
5. Kopumā, kā Jūs novērtētu mūsu pakalpojumu / produktu? Jūsu kopējais iespaids par mūsu produktu:
 1234567 
Ļoti slikts       Ļoti labs
6. Salīdzinot ar citiem, mūsu pakalpojums / produkts ir
Daudz labāks
Labāks
Tāds pats
Sliktāks
Daudz sliktāks
Nezinu
7. Vai Jūs rekomendētu šo pakalpojumu / produktu citiem?
Noteikti jā
Iespējams jā
Esmu jau ieteicis to lietot citiem
Noteikti nē
8. Lūdzu novērtējiet mūsu produktu jaunā iepakojuma izskatu:
img/user_q7/200052977.jpg
Ļoti patīk
Patīk
Pieņemams
Nepatīk
9. Lūdzu norādiet cik Jūs esat apmierināts ar sekojošiem mūsu pakalpojuma / produkta aspektiem:
 Ļoti apmierināts Apmierināts Ļoti neapmierināts
Cena   
Kvalitāte   
Pakalpojumu klāsts   
Apkalpošana   
Piegādes nosacījumi   
10. Lūdzu norādiet cik svarīgi Jums ir pakalpojuma / produkta dažādi aspekti, lai to iegādātos:
 Ļoti svarīgi Svarīgi Nav svarīgi
Cena   
Kvalitāte   
Pakalpojumu klāsts   
Apkalpošana   
Piegādes nosacījumi   
11. Gadījumā, ja ir radušās problēmas ar mūsu pakalpojumu / preci, vai problēma tika atrisināta un esiet apmierināts ar problēmu risinājumu?
Līdz šim nekādu problēmu nav bijis
Vairākumā gadījumu esmu apmierināts
Neesmu apmierināts
12. Vai papildus mūsu pakalpojumiem, Jūs izmantojat arī citus uzņēmumus tādu pašu pakalpojumu saņemšanai?
Jā, izmantoju citus, taču Jūsu uzņēmums ir prioritārais pakalpojuma sniedzējs
Jā, izmantoju citus un kāds cits uzņēmums ir prioritārais pakalpojuma sniedzējs
Nē, citus pakalpojumu sniedzējus neizmantoju
Nevēlos atbildēt
13. Kādi būtu Jūsu ieteikumi problēmu risināšanas uzlabošanai?
14. Citi Jūsu priekšlikumi, sūdzības, atsauksmes?
Paldies par dalību aptaujā! Aptaujas rezultāti drīzumā būs apkopoti un tiks nosūtīti arī Jums.