Darbinieku attieksmes aptauja

Labdien!
Kā jau katru gadu, arī šogad vēlamies noskaidrot kā mūsu uzņēmumā jūtas darbinieki.
Šī anketa mums palīdzēs saprast Jūsu attieksmi pret darbu un sagatavot priekšlikumus vadītājam, lai pēc iespējas vairāk veidotu Jūsu vēlēm atbilstošu darba vidi.
Šī aptauja ir anonīma.
Aptaujas aipildīšanas laiks - apmēram 10 minūtes.
1. Lūdzu, izvēlieties vienu no atbilžu variantiem katram jautājumam:
 
Nezinu
Vai esat apmierināts ar savu darba apjomu?
   
Vai vēlaties uzņemties papildus pienākumus esošajiem?
   
Vai uzskatāt, ka Jūsu pienākumu apjoms ir pārāk liels un tas būtu jāsamazina?
   
Vai esat apmierināts ar savu darba laika grafiku?
   
Vai Jums ir pieejama visa nepieciešamā informācija sekmīgai pienākumu pildīšanai?
   
2. Vai Jūs uzskatāt, ka Jūsu nodaļas darbinieku skaits ir atbilstošs Jūsu struktūrvienībā darāmajam darba apjomam?
3. Jūsu ieteikumi darba procesa organizācijas uzlabošanai nodaļas vai visa uzņēmuma ietvaros:
4. Lūdzu, izvēlieties vienu no atbilžu variantiem katram jautājumam:
 
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Vai Jūs skaidri zināt un izprotat savus darba pienākumus?
    
Vai Jūsu pienākumi atbilst Jūsu zināšanu un prasmju līmenim?
    
Vai Jūsu pašreizējie darba pienākumi atbilst tam, ko Jūs vēlētos darīt arī savā turpmākajā profesionālajā karjerā?
    
Vai Jūs esat apmierināts/ -a ar savu ikdienas darba pienākumu specifiku?
    
5. Kas Jums darbā izraisa stresu? (vairākas atbildes iespējamas)
Cits
6. Kuriem labi padarīta darba novērtējumiem Jūs dodat priekšroku? (Lūdzu atzīmējiet 3 vēlamākos atbilžu variantus) (vairākas atbildes iespējamas)
7. Lūdzu, izvēlieties vienu no atbilžu variantiem katram jautājumam:
 
Drīzāk jā
Drīzāk nē
Vai Jūs esat apmierināts/-a ar pašreizējo atalgojuma sistēmu (alga, bonusi, prēmijas)?
    
Vai Jūs uzskatāt, ka atalgojuma sistēma uzņēmumā ir objektīva?
    
Vai Jūs uzskatāt, ka Jums tiek pienācīgi maksāts par Jūsu prasmēm un kompetenci?
    
8. Lūdzu, izvēlieties vienu no atbilžu variantiem katram jautājumam:
 
Nezinu
Vai Jūsu tiešais vadītājs ņem (ņemtu) vērā Jūsu izteiktos priekšlikumus, kuri attiecas uz darbu?
   
Vai Jūsu tiešais vadītājs ir kompetents savu pienākumu izpildē?
   
Vai Jūs saņemat visu nepieciešamo profesionālo atbalstu no sava tiešā vadītāja?
   
Vai vadība atbalsta darbinieku iniciatīvu?
   
9. Vai Jums ir nepieciešamas papildus profesionālās apmācības?
10. Kā uzņēmums ir nodrošinājis Jūs ar visu nepieciešamo iekšējo / ārējo apmācību, kas nepieciešama darba pienākumu pildīšanai?
 1234567 
Slikti       Labi
11. Vai, strādājot uzņēmumā, esiet apmeklējis apmācības, kurās Jūs nosūtījis darba devējs?
12. Jūsu komentāri, ieteikumi: