Kredītsaistības

Veicam plašu aptauju, lai noskaidrotu pašreizējo situāciju kredītu tirgū un sabiedrības attieksmi par kredītsaistībām.

Paldies par atsaucību!

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 5 minūtes.
Norādiet informāciju par sevi:
Dzimums
Vecums
1. Jūsu nodarbošanās
Studēju / mācos
Strādāju
Strādāju un studēju
Mājsaimnieks(ce)
Cits
2. Jūsu personīgais ienākumu līmenis mēnesī (pēc nodokļu nomaksas):
Līdz 200 EUR
201-400 EUR
401-600 EUR
601-800 EUR
801-1000 EUR
1001 - 1500 EUR
Vairāk par 1500 EUR
3. Atzīmējiet kurš bez Jums vēl dzīvo Jūsu ģimenē / mājsaimniecībā (vairākas atbildes iespējamas)
Esmu viens(a)
Dzīvesbiedrs(e)
Bērns(i)
Mana māte
Mans tēvs
Brālis, māsa
Mani vecvecāki
Cits
4. Atzīmējiet kurš Jūsu ģimenē / mājsaimniecībā ir uzņēmies kredītsaistības? (vairākas atbildes iespējamas)
Es pats
Dzīvesbiedrs(e)
Bērns(i)
Mana māte
Mans tēvs
Brālis, māsa
Neviens
Cits
5. Cik kredītsaistību pašlaik ir Jūsu mājsaimniecībā?
1
2
3
vairāk par3
6. Uz cik ilgu laiku ir kredītsaistības? (vairākas atbildes iespējamas)
līdz 5 gadiem
līdz 10 gadiem
līdz 15 gadiem
līdz 20 gadiem
līdz 25 gadiem
līdz 30 gadiem
vairāk par 30 gadiem
7. Cik daudz mēnesī ir jāmaksā par Jūsu kredītsaistībām kopā?
Līdz 100 EUR
101-200 EUR
201-300 EUR
301-400 EUR
401-500 EUR
Vairāk par 500 EUR
8. Kādiem mērķiem Jūsu ģimenei bija nepieciešams kredīts? (vairākas atbildes iespējamas)
Auto iegādei
Nekustamā īpašuma iegādei
Nekustamā īpašuma aprīkošanai / remontam
Izglītībai
Patēriņa kredīts (piemēram, tehnikas iegādei)
Ceļošanai (ārzemju braucieniem)
Cits
9. Vai Jūs jūtat, ka atsakaties no kaut kā, lai tikai būtu spējīgs atdot kredītu?
10. Vai šībrīža ekonomiskā situācija apdraud Jūsu iespēju atdot kredītu?
11. Kāda ir Jūsu attieksme pret kredītsaistību uzņemšanos?
Pozitīva. Uzskatu, ka kredītiespējas ir jāizmanto.
Negatīva. Uzskatu, ka jāmēģina izdzīvot bez kredītsaistībām.
Viduvēja. Uzskatu, ka kredītaistības jāuzņemās tikai tad, kad tas ir galēji nepieciešams.
Vispār attieksme ir pozitīva. Taču šībrīža ekonomiskajā situācijā tomēr izvēlētos kredītsaistības neuzņemties.
12. Vai tuvākā gada laikā esat plānojis uzņemties jaunas kredītsaistības?
Noteikti nē
Ja būs jāveic kāds lielāks pirkums, tad visdrīzāk uzņemšos kredīstaistības.