Kredītsaistības

Veicam plašu aptauju, lai noskaidrotu pašreizējo situāciju kredītu tirgū un sabiedrības attieksmi par kredītsaistībām.

Paldies par atsaucību!

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 5 minūtes.
Norādiet informāciju par sevi:
Dzimums
Vecums
1. Jūsu nodarbošanās
2. Jūsu ieņemamais amats:
3. Jūsu personīgais ienākumu līmenis mēnesī (pēc nodokļu nomaksas):
4. Atzīmējiet kurš Jūsu ģimenē / mājsaimniecībā ir uzņēmies kredītsaistības? (vairākas atbildes iespējamas)
Cits
5. Cik kredītsaistību pašlaik ir Jūsu mājsaimniecībā?
6. Cik daudz mēnesī ir jāmaksā par Jūsu kredītsaistībām kopā?
7. Kādiem mērķiem Jums /Jūsu ģimenei bija nepieciešams kredīts? (vairākas atbildes iespējamas)
Cits
8. Vai šībrīža ekonomiskā situācija apdraud Jūsu iespēju atdot kredītu?
9. Vai tuvākā gada laikā esat plānojis uzņemties jaunas kredītsaistības?