Darbinieku apmierinatība

Cienījamie kolēģi!

Kā jau katru gadu, arī šogad vēlamies noskaidrot kā mūsu uzņēmumā jūtas darbinieki.
Šī anketa mums palīdzēs novērtēt Jūsu darba motivāciju un sagatavot priekšlikumus vadītājam, lai pēc iespējas vairāk veidotu Jūsu vēlēm atbilstošu darba vidi un bonusu shēmu.

Aptaujas rezultāti tik izmantoti tikai apkopotā veidā. Katra darbinieka atbildes atsevišķi netiks analizētas.

Aptaujas aipildīšanas laiks - apmēram 10 minūtes.
Norādiet informāciju par sevi:
Izglītības līmenis
Nodarbošanās
Departaments, kurā Tu strādā:
1. Kuri faktori ietekmē Tavu motivāciju strādāt ar augstu atdevi?
 
Nav svarīgi
Mazsvarīgi
Viduvēji svarīgi
Drīzāk svarīgi
Ļoti svarīgi
Draudzīgs, saliedēts kolektīvs
     
Stabils un atbilstošs atalgojums
     
Patīkama darba vieta (labi iekārtots ofiss atbilstoši Tavai gaumei un vajadzībām)
     
Adekvāts darba apjoms
     
Novērtējums, atzinība
     
Elastīgs darba grafiks
     
Karjeras izaugsmes iespējas
     
Iespēja strādāt attālināti
     
Labi organizēta iekšējā komunikācija starp kolēģiem
     
Tiešā vadītāja darba stils
     
Profesionālās apmācības iespējas
     
Patīkams, interesēm atbilstošs darbs, darba pienākumi
     
Papildus materiālie bonusi (prēmēšanas sistēma, uzņēmuma auto, veselības apdrošināšana u.c.)
     
Komandējumu iespējas
     
2. Novērtē savu apmierinātību ar šiem faktoriem pašreizējā darba vietā:
 
Ļoti neapmierināts
Neapmierināts
Viduvēji apmierināts
Apmierināts
Ļoti apmierināts
Draudzīgs, saliedēts kolektīvs
     
Stabils un atbilstošs atalgojums
     
Patīkama darba vieta (labi iekārtots ofiss atbilstoši Tavai gaumei un vajadzībām)
     
Adekvāts darba apjoms
     
Novērtējums, atzinība
     
Elastīgs darba grafiks
     
Karjeras izaugsmes iespējas
     
Iespēja strādāt attālināti
     
Labi organizēta iekšējā komunikācija starp kolēģiem
     
Tiešā vadītāja darba stils
     
Profesionālās apmācības iespējas
     
Patīkams, interesēm atbilstošs darbs, darba pienākumi
     
Papildus materiālie bonusi (prēmēšanas sistēma, uzņēmuma auto, veselības apdrošināšana u.c.)
     
Komandējumu iespējas
     
3. Kuri no materiālajiem bonusiem Tevi motivē visvairāk?
 
Nav svarīgi
Mazsvarīgi
Viduvēji svarīgi
Drīzāk svarīgi
Ļoti svarīgi
Fiksēts atalgojums
     
Bonusu sistēma, atkarībā no rezultātiem
     
Sociālās garantijas, veselības apdrošināšana
     
Profesionālās apmācības iespējas
     
Uzņēmuma auto
     
Transporta kompensācija (amortizācijas, degvielas kompensācija)
     
Mobilais tālrunis
     
Daļēja vai pilnīga mācību maksas segšana
     
Darbinieku atlaide kafejnīcās, dažādu veikalu produkcija
     
Papildus naudas bonusi uz svētkiem
     
Brīvbiļetes/Ielūgumi uz dažādiem pasākumiem
     
4. Novērtē cik lielā mērā Tu piekrīti šiem apgalvojumiem:
 
Pilnībā nepiekrītu
Nepiekrītu
Piekrītu
Pilnībā piekrītu
Grūti pateikt
Esmu apmierināts ar savu darbu
     
Man patīk strādāt šajā uzņēmumā
     
Es ieteiktu arī saviem draugiem strādāt šajā uzņēmumā
     
Es strādāju draudzīgā, saliedētā komandā
     
Es jūtu, ka mans darbs sekmē uzņēmuma mērķu sasniegšanu
     
Es jūtu savu personīgo ieinteresētību uzņēmuma attīstīšanā
     
Veicot savu darbu es nepārtraukti profesionāli attīstos
     
Uzskatu, ka atalgojuma politika uzņēmumā ir adekvāta un godīga
     
Man ir atbilstoši daudz pilnvaru nepieciešamo lēmumu pieņemšanai darba procesā
     
Es jūtos stabili par iespēju arī turpmāk strādāt savā amatā un šajā uzņēmumā
     
Uzskatu, ka saņemu taisnīgu atalgojumu atbilstoši saviem darba pienākumiem, prasmēm un zināšanu līmenim
     
Mana alga ir konkurētspējīga salīdzinājumā ar apmaksu citos uzņēmumos šajā nozarē vai amatā
     
Man piesaistītā bonusa sistēma veicina mana darba efektivitāti
     
Man ir patīkami uzturēt attiecības ar kolēģiem
     
5. Tavs darbs ir:
(novērtē cik ļoti Tu piekrīti katram no zemāk esošajiem apgalvojumiem).
 
Pilnībā nepiekrītu
Nepiekrītu
Piekrītu
Pilnībā piekrītu
Grūti pateikt
interesants
     
elastīgs
     
nogurdinošs
     
atbildīgs
     
stresa pilns
     
grūts un sarežģīts
     
garlaicīgs
     
radošs
     
profesionālo izaugsmi veicinošs
     
viendabīgs
     
6. Vai Tu izvērtē iespēju mainīt darba vietu?
7. Kādi ir Tavi nākotnes plāni saistībā ar karjeras attīstību?
Cits